Storfe

Furuseth AS ønsker å bidra til at våre leverandører produserer mere storfeslakt. Vi bistår med planlegging av nybygg/ombygging av driftsbygninger, generell planlegging, rådgiving, livdyrkjøp/salg, returslakt, beitekjøring, storfekjøttkontroll og konkurransedyktige betingelser. Dette sammen med vår fleksibilitet og gode service mener vi vil gjøre at nåværende og fremtidige leverandører vil velge oss som mottaker av storfeslakt. Ta kontakt, vi svarer!

Nyheter

Vi ønsker å stimulere til bedre økonomi for våre leverandører, og endrer kjøttfetillegget for kvige til å gjelde alle kvigeslakt som oppfyller følgende krav

Knyt Sylte har kjørt dyrebil for oss i mange år og vil nå i tillegg bistå Tore med rådgiving og livdyromsetning.