Storfe

Furuseth AS ønsker å bidra til at våre leverandører produserer mere storfeslakt. Vi bistår med planlegging av nybygg/ombygging av driftsbygninger, generell planlegging, rådgiving, livdyrkjøp/salg, returslakt, beitekjøring, storfekjøttkontroll og konkurransedyktige betingelser. Dette sammen med vår fleksibilitet og gode service mener vi vil gjøre at nåværende og fremtidige leverandører vil velge oss som mottaker av storfeslakt. Ta kontakt, vi svarer!

  • Tore Nilsen
    Tore Nilsen
    Storfeansvarlig/klimaveileder
    M: 991 24 530

Nyheter

Som følge av økt etterspørsel og for å stimulere til mer effektiv transport, legger vi til et nytt trinn i puljetillegg for store leveranser av storfe slakt.Vi innfører også ekstra avtaletillegg.