Fokus på skitne slaktedyr

Rene slaktedyr er en forutsetning for god dyrevelferd, hygienisk slakting og dermed trygg matproduksjon. Hygieneregelverket stiller krav til at slaktedyr skal være reine. Mattilsynet ser sammenhengen mellom E.coli utbruddene i fjor og økning antallet skitne slaktedyr.

En av hovedprioriteringer til Mattilsynet i 2024 innen slakting av storfe og sau er skitne slaktedyr. Årsaken til dette er to store sykdomsutbrudd med E. Coli i 2023, ett av disse med alvorlig syke barn. Folk ble syke av norsk storfekjøtt. E. Coli fra huden og avføringen til dyrene forurenset kjøttet i slakteprosessen ved et norsk slakteri.

Vi ser at andelen skitne slaktedyr har økt og det er et krav i regelverket at dyr skal være rene når de leveres til slakt. Innen 2025 forventes det at slakteriene avviser slakt som ikke er rene (storfe kategori II dyr). Kontakt gjerne en av våre storferådgivere for råd og veiledning.

Mer informasjon finner du hos Animalia og Mattilsynets sider.