Nødslakt

Nødslaktordningen gjelder kun storfe.

Nødslakt i kontortid tlf: 63 97 70 10, etter kontortid tlf: 982 89 999

Veterinærattest må foreligge før slakting

Bare friske dyr kan nødslaktes. Syke dyr skal ikke bli mat, og skal derfor ikke nødslaktes. Syke og skadde dyr skal gis forsvarlig behandling og avlives om nødvendig. 

Nødslakting må skje raskt etter at ulykken eller den uforutsette hendelsen har inntruffet. Man kan ikke la dyr ligge over tid, selv om dyret ikke har feber. 

Hva er nødslakt?  

Kriterier som må være oppfylt for å nødslakte et dyr: 

  1. Det har skjedd en ulykke eller uforutsett hendelse. 
  2. Dyret har upåvirket allmenntilstand. 
  3. Den uforutsette hendelsen forhindrer at dyret av dyrevelferdsmessige årsaker kan transporteres levende til slakteriet.
  4. Nødslakting skal skje raskt, som hovedregel senest 24 timer fra tilstanden inntreffer til dyret avlives. Dyr som lider skal avlives så raskt som mulig. 
  5. Levendedyrkontroll må utføres av veterinær.
     

For mer informasjon se Mattilsynet.

Priser for nødslakt tjensete pr. 01.01.2024

Nødslakt avregnes etter notering pris minus 20%, uten leveringstillegg.

kr. 2.310,- pr henting i grunnpris dagtid
kr.    315,- tillegg kveld/natt hverdag (etter arbeidstid)
kr.    630,- tillegg helg (fra fredag kl. 12.30 til mandag kl. 06.30)
kr.    150,- i ordinær stoppsats 
kr.  1200,- i trekk ved dyr uten øremerke
KSL MÅ VÆRE GODKJENT FOR AT VI KAN HENTE

Nødslaktsertifikat som må fylles ut av veterinær

Veileder om nødslakting og bedømmelse av nødslakt.

Tidspunkt for bestilling bestemmer satsen.

Kadaverhenting

Biosirk Norge AS har ansvar for kadaverhenting i Norge og betales av alle slakterier. For mer informasjon rundt innmelding av kadaver, vennligst besøk Biosirk sine sider ved å trykke HER