Furuseth

altFuruseth AS er Østlandets største private slakteri, sentralt lokalisert på Dal. Furuseth samarbeider med over 1.100 bønder fra hele Østlandet. Produksjonen består av slakting, skjæring og konsumentpakking av kjøtt som selges i dagligvarehandelen og til andre matvareprodusenter.

Vår visjon er at vi skal være best fra bås til bord. Furuseth skal bidra til å sikre forbrukeren trygg mat fra den norske bonden og våre mål er trygg matproduksjon, kontinuerlig forbedring og 100% Nyt Norge.

Grunnverdi for oss er produksjon av trygg mat uten at det går på bekostning av dyrevelferd, miljø eller sikkerhet. Trygghet og vern av forbruker, dyrene, miljø og arbeidstaker er en forutsetning for vår produksjon og vektlegges høyere enn salg, profitt akkordutbytte og produksjonskostnader. Vårt hovedmål er at våre grunnverdier skal være gjennomgripende for alle medarbeidernes holdninger, ansvarsfølelse og handlingsmønster.

alt

alt

Vår historie

Virksomheten ble etablert av Martin Furuseth (oldefar av dagens leder) i 1905. I 1968 overtok Thor Martin Furuseth bedriften på Jessheim. Nytt slakteri ble bygget på Dal i 1986. Slakteriet ble bygd om og utvidet med ca. 1500 m² i 1995. Virksomheten ble tilpasset EU’s krav og fikk ESA-godkjenning. Sommeren 2004 ble det bygget nytt storfefjøs med ny skyteboks, og det gamle fjøset ble totalrenovert med nye oppstallingsbinger og gruppevis bedøvning av gris. Fra juli 2010 tok Harald Furuseth over som daglig leder. I 2010 startet også ytterligere modernisering og utvidelse av hele anlegget med ca. 5000 m.