Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trer i kraft i Norge 1. juli 2022. Hovedformålet med loven er å "fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester". Loven pålegger store og mellomstore bedrifter en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger. Allmennheten gis tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold. Forbrukertilsynet har ansvar for å føre tilsyn med loven.

alt

Se vår Aktsomhetsvurdering for 2022

Hva betyr åpenhetsloven for oss?

Furuseth jobber allerede med ansvarlig innkjøp som en del av vår bærekraftstrategi. I tillegg gjennomfører vi aktsomhetsvurderinger for å kartlegge, forebygge og begrense negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. For å sikre samsvar med åpenhetsloven benytter vi OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger gjengitt nedenfor.

alt

Informasjonsplikt

I henhold til loven vil vi innen 30. juni offentligjøre en årlig redegjørelse for vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger på vår hjemmeside.

Ved skriftlig forespørsel kan alle be om informasjon om hvordan vi håndterer de faktiske og potensielle negative konsekvensene vi kartlegger og vurderer gjennom risiko- og aktsomhetsvurderingene. Vi kan meddele at vi tar åpenhetsloven på største alvor og har forankret ansvaret i ledelsen, samt er i prosess med å utarbeide nødvendige retningslinjer.

Ønsker du å stille oss et spørsmål om vår aktsomhetsvurdering kan du kontakte oss ved å sende e-post til furuseth@furuseth.no