Om oss

Furuseth AS er Østlandets største private slakteri lokalisert på Dal i Ullensaker ved E6 ca. 5 mil nord for Oslo. Produksjonen består av slakting, skjæring og konsumentpakking av kjøtt. Vi er 170 ansatte og har en årlig omsetning på ca. 1000 mill. kr. og en slaktemengde på ca. 16.600 tonn.

Furuseth AS har ca. 1.300 aktive leverandører som leverer slakt og livdyr. Vi henter i dag dyr fra Viken, Innlandet og Vestfold og Telemark.

Virksomheten ble etablert av Martin Furuseth (oldefar av dagens leder) i 1905. I 1968 overtok Thor Martin Furuseth bedriften på Jessheim. Nytt slakteri ble bygget på Dal i 1986. Slakteriet ble bygd om og utvidet med ca. 1500 m² i 1995. Virksomheten ble tilpasset EU’s krav og fikk ESA-godkjenning. Sommeren 2004 ble det bygget nytt storfefjøs med ny skyteboks, og det gamle fjøset ble totalrenovert med nye oppstallingsbinger og gruppevis bedøvning av gris. Fra juli 2010 tok Harald Furuseth over som daglig leder. I 2010 startet også ytterligere modernisering og utvidelse av hele anlegget med ca. 5000 m.

Den 24 januar 2022 ble Furuseth AS FSSC 22000 v 5.1 sertifisert av Intertek. Det betyr av vårt mattrygghetssystem er i tråd med internasjonal standard. Vi er stolte over å ha blitt sertifisert og vi vil fortsette arbeidet med kontinuerlig forbedring.