Om oss

Furuseth AS er Østlandets største private slakteri lokalisert på Dal i Ullensaker ved E6 ca. 5 mil nord for Oslo. Produksjonen består av slakting, skjæring og konsumentpakking av kjøtt. Vi er 170 ansatte og har en årlig omsetning på ca. 1000 mill. kr. og en slaktemengde på ca. 16.600 tonn.

Furuseth AS har ca. 1.300 aktive leverandører som leverer slakt og livdyr. Vi henter i dag dyr fra Østfold, Vestfold, Buskerud, Telemark, Akershus, Hedmark og Oppland.

Virksomheten ble etablert av Martin Furuseth (oldefar av dagens leder) i 1905. I 1968 overtok Thor Martin Furuseth bedriften på Jessheim. Nytt slakteri ble bygget på Dal i 1986. Slakteriet ble bygd om og utvidet med ca. 1500 m² i 1995. Virksomheten ble tilpasset EU’s krav og fikk ESA-godkjenning. Sommeren 2004 ble det bygget nytt storfefjøs med ny skyteboks, og det gamle fjøset ble totalrenovert med nye oppstallingsbinger og gruppevis bedøvning av gris. Fra juli 2010 tok Harald Furuseth over som daglig leder. I 2010 startet også ytterligere modernisering og utvidelse av hele anlegget med ca. 5000 m2

Utvidelsen består av:

Maskinhus/energisentral

Alt kjøleutstyr er skiftet ut og kjølemaskiner er samlet i et eget bygg sammen med luftkompressorer, gasskjele og varmepumper til produksjon av varmtvann. Kuldemedie, varmtvann og trykkluft ledes over i hovedbygget i en rørgate.

Nedskjæring

Skjærelinje for gris med kapasitet på 120 gris pr. time med transportsystemer for effektiv transport av kjøttet til videre bearbeiding og pakking.

Kjølerom

Det er bygd ny sjokkjøl og kjølerom med automatiske drift for gris, hvor det benyttes RFID i krokene til å sortere grisen inn på riktig bane og ut igjen til nedskæring. Vi er det første slakteriet i Norge som tok i bruk denne teknologien på helt slakt.

Emballasjelager

600 kvadratmeter emballasjelager i tilknytning til produksjonen som effektiviserer vareflyten av emballasje og hjelpestoffer.

Ekspedisjon og kjølelager

900 kvadratmeter ekspedisjon og kjølelager for ferdigvarer.

Administrasjon

Nye lokaler for administrasjon og Mattilsynet. Anleggets utearealer og tilførselsvei er også utvidet og nyetablert. Hele denne prosess ble ferdigstilt sommeren 2013.