Bærekraftig produksjon og utvikling

Bærekraftig utvikling handler om å verne om liv på jorda og å ta vare på behovene til menneskene som lever i dag uten å ødelegge for fremtidige generasjoners muligheter for å dekke sine behov. En bærekraftig utvikling bygger på forståelsen av sammenhengen mellom sosiale, økonomiske og miljømessige forhold. Vi er helt avhengig av at det er husdyrproduksjon i Norge, og derfor satser vi kun på norske kjøttråvarer.

Våre varer er merket Nyt Norge

alt

Se vår miljørapportalt

Se miljørapporten for 2022

Se miljørapporten for 2021

Se miljørapporten for 2020

Se miljørapporten for 2019

 

KLIMASMART LANDBRUK er en plan hele næringen står samlet om som viser hvordan landbruket skal kutte klimagassutslipp og øke opptaket av karbon fra 2021-2030. Gjennom åtte satsninsområder skal næring gjøre landbruket mer klima- og miljøvennlig. Det første satsningsområdet er klimakalkulatoren som ble lansert 15.oktober 2020. Les mer her.

For å kunne bistå våre produsenter med klimarådgiving har vi godkjente klimaveiledere som har gjennomført opplæring i bruk av av Klimasmart Landbruks klimakalkulator.