Likestillingsredegjørelse

Etiske retningslinjer
Våre etiske retningslinjer skal sikre gode arbeidsvilkår, minst mulig belasting på arbeidstaker/miljø/ produksjonsdyr samt sikre vår integritet som arbeidsgiver og næringsmiddelleverandør. Les mer her.

alt

Furuseth AS sine kunder skal være trygge på at varene de kjøper fra oss stammer fra en verdikjede som ivaretar menneske- og arbeidstakerrettigheter, miljø og dyrevelferd. Aktivitets- og redegjørelsesplikten er en plikt for alle arbeidsgivere til å jobbe aktivt med likestilling og ikke-diskriminering.

Nedenfor finner du våre likestillingsredegjørelser.

Likestillingsredegjørelse 2023

Likestillingsredegjørelse 2022

Likestillingsredegjørelse 2021