Dyrevelferd

God dyrevelferd er en grunnforutsetning for Furuseth!

alt

Se vår Dyrevelferdsrapport for 2023.

God dyrevelferd er en grunnleggende verdi i norsk husdyrhold og en forutsetning for god og effektiv produksjon. Vår policy er at dyr ikke skal utsettes for unødvendig stress og smerte, men håndteres skånsomt og med respekt.

Våre mål for dyrevelferd er basert på «de fem friheter», definert av World Organization for Animal Health:

alt

Hvordan jobber vi med dyrevelferd
Vårt dyrevelferdsarbeid er rettet mot svin, sau, geit, melkekuer og kjøttfe og det er viktig for oss at dyrenes velferd blir ivaretatt i alle ledd. Vi følger opp dyrevelferdsarbeidet i fjøset hos bonden, ved transport av dyrene og ved slakting. Vi stiller også krav til god dyrevelferd hos våre leverandører. Vi jobber systematisk med et eget dyrevelferdsteam og har definerte velferdsparametere og mål, som vi overvåker og kontrollere. Resultatene publiseres på vår hjemmeside og danner grunnlaget for forbedringer og tiltak i en kontinuerlig forbedringsprosess. Matproduksjon skal ikke gå på bekostning av dyrenes velferd. Det er etisk uakseptabelt og et krav i vår verdikjede.

alt

Dyrevelferdsparametre

Forklaring til resultater. Se her.

Resultater 2024

Resultater 2023

Resultater 2022

Resultater 2021

Resultater 2020