Revisjon- og tilsynsrapporter

Vår policy er åpen kommunikasjon og vi har derfor besluttet å publisere tilsyns- og revisjonsrapporter på vår nett side. I denne fanen vil du finne revisjonsrapporter i forbindelse med vår ISO sertifisering og tilsyns- og revisjonsrapporter fra Mattilsynet. 

ETISK REGNSKAP 2023

02.08.23 Mattilsynet - Inspeksjonsrapport angående ventilasjon og strø på grisefjøset

23.06.23 Mattilsynet - Månedsrapport for slaktehygiene mars/april/mai/juni

23.06.23 Mattilsynet - Månedsrapport mai/juni - Nedskjæring og ekspedisjon

23.06.23 Mattilsynet - Månedsrapport mai/juni - Dyretransport

13.06.23 Mattilsynet - Vedtak om å endre rutiner.

16.05.23 Mattilsynet - Månedsrapport for mars/april - Dyrevelferd på slaktefjøs

16.05.23 Mattilsynet - Månedsrapport for mars/april - ABP og SRM

10.05.23 Mattilsynet - Månedsrapport for slaktehygiene januar-april 2023

03.05.23 Mattilsynet - Månedsrapport mars/april - Nedskjæring og ekspedisjon

03.05.23 Mattilsynet - Månedsrapport mars/april - Dyretransport

30.03.23 Mattilsynet  - Revisjon av dyrevelferdsansvarlig

13.03.23 Månedsrapport Mattilsynet jan/feb - ABP og SRM

13.03.23 Mattilsynet varsel om vedtak slaktehygiene gris

09.03.23 Månedsrapport Mattilsynet jan/feb - Tilsyn nedskjæring og ekspedisjon 

09.03.23 Månedsrapport Mattilsynet jan/feb - Tilsyn dyretransport

08.03.23 Månedsrapport Mattilsynet jan/feb - Tilsyn dyrevelferd slaktefjøs

09.02.23 Bedøving storfe

30.01.23 Revisjonsrapport nedskjæring gris.pdf

2022 Månedsrapport Mattilsynet nov/des- Dyrevelferd slaktefjøs

2022 Månedsrapport Mattilsynet nov/des ABP og SRM

2022 Månedsrapport fra Mattilsynet - Slakteri

2022 Månedsrapport fra Mattilsynet - Nedskjæring og ekspedisjon

2022 Månedsrapport fra Mattilsynet - Transport

2022 Inspeksjonsrapport Mattilsynet. Bedøving og avliving gris

2022 Revisjonsrapport-fra-Mattilsynet. Trikinprovetaking

2022 Revisjon FSSC v 5.1

2022 Revisjonsrapport fra Mattilsynet. Slaktehygiene småfe

2022 Revisjonsrapport fra Mattilsynet. Slakting storfe.

2022 Revisjonsrapport fra Mattilsynet. Slakting gris

2022 Revisjonsrapport fra Mattilsynet. Skjæring storfe.