Revisjon- og tilsynsrapporter

Vår policy er åpen kommunikasjon og vi publiserer derfor tilsyns- og revisjonsrapporter på vår nett side. I denne fanen vil du finne revisjonsrapporter i forbindelse med vår ISO sertifisering og tilsyns- og revisjonsrapporter fra Mattilsynet. 

08.05.24 Mattilsynet - Månedsrapport for mars og april - ABP og SRM

13.05.24 Mattilsynet - Månedsrapport for mars og april - etter tilsyn med dyrevelferd på slakterifjøset

16.05.24 Mattilsynet - Månedsrapport for mars og april 2024 - Tilsyn med dyretransportør

03.05.24 Mattilsynet - Tomånedsrapport for slaktehygiene mars- april 2024

11.03.24 Mattilsynet - Tomånedsrapport for slaktehygiene januar - februar 2024

11.03.24 Mattilsynet - Tomånedsrapport for slaktehygiene januar - februar 2024

02.05.24 Mattilsynet - Månedsrapport for mars og april 2024 - etter tilsyn med nedskjæring og ekspedisjon

13.03.24 Mattilsynet - Månedsrapport for januar og februar 2024 - etter tilsyn med nedskjæring og ekspedisjon

02.05.24 Mattilsynet - Månedsrapport for mars og april 2024 - etter tilsyn med nedskjæring og ekspedisjon

11.03.24 Mattilsynet - Tomånedsrapport for slaktehygiene januar - februar 2024

12.03.24 Mattilsynet - Månedsrapport for januar og februar - ABP og SRM

09.02.24 Mattilsynet - Etterkommet vedtak

31.01.24 Svar på vedtak om lav temperatur 22.01.24

22.01.24 Mattilsynet - Vedtak temperatur på fjøs

16.01.24 Mattilsynet - Månedsrapport dyretransport nov/des 23

03.01.24 Mattilsynet - Bekreftelse på etterkommet varsel om vedtak

08.01.24 Mattilsynet - Månedsrapport nedskjæring nov/des 23

10.01.24 Mattilsynet - Månedsrapport slaktehygiene nov/des 23

10.01.24 Mattilsynet - Revisjon trikingprøvetaking

20.10.23 Svar til revisjonsrapport småfe 03.10.23.

03.10.23 Mattilsynet - Revisjonsrapport slaktehygiene småfe. 

13.11.23 Mattilsynet - Månedsrapport sep/okt tilsyn ABP og SRM.

14.11.23 Mattilsynet - Månedsrapport sep/okt tilsyn dyrevelferd på slakterifjøset.pdf

06.11.23 Mattilsynet - Månedsrapport sep/okt slaktehygiene.

01.11.23 Mattilsynet - Månedsrapport sep/okt tilsyn nedskjæring og ekspedisjon

01.11.23 Mattilsynet - Månedsrapport sep/okt tilsyn dyretransport

13.09.23 Mattilsynet - Månedsrapport juli/august tilsyn dyrevelferd på slaktefjøs

08.09.23 Mattilsynet - Månedsrapport juli/august ABP og SRM

04.09.23 Mattilsynet - Månedsrapport juli/august tilsyn dyretransport

04.09.23 Mattilsynet - Månedsrapport juli/august nedskjæring og ekspedisjon

ETISK REGNSKAP 2023

02.08.23 Mattilsynet - Inspeksjonsrapport angående ventilasjon og strø på grisefjøset

23.06.23 Mattilsynet - Månedsrapport for slaktehygiene mars/april/mai/juni

23.06.23 Mattilsynet - Månedsrapport mai/juni - Nedskjæring og ekspedisjon

23.06.23 Mattilsynet - Månedsrapport mai/juni - Dyretransport

13.06.23 Mattilsynet - Vedtak om å endre rutiner.

16.05.23 Mattilsynet - Månedsrapport for mars/april - Dyrevelferd på slaktefjøs

16.05.23 Mattilsynet - Månedsrapport for mars/april - ABP og SRM

10.05.23 Mattilsynet - Månedsrapport for slaktehygiene januar-april 2023

03.05.23 Mattilsynet - Månedsrapport mars/april - Nedskjæring og ekspedisjon

03.05.23 Mattilsynet - Månedsrapport mars/april - Dyretransport

30.03.23 Mattilsynet  - Revisjon av dyrevelferdsansvarlig

13.03.23 Månedsrapport Mattilsynet jan/feb - ABP og SRM

13.03.23 Mattilsynet varsel om vedtak slaktehygiene gris

09.03.23 Månedsrapport Mattilsynet jan/feb - Tilsyn nedskjæring og ekspedisjon 

09.03.23 Månedsrapport Mattilsynet jan/feb - Tilsyn dyretransport

08.03.23 Månedsrapport Mattilsynet jan/feb - Tilsyn dyrevelferd slaktefjøs

09.02.23 Bedøving storfe

30.01.23 Revisjonsrapport nedskjæring gris.pdf

2022 Månedsrapport Mattilsynet nov/des- Dyrevelferd slaktefjøs

2022 Månedsrapport Mattilsynet nov/des ABP og SRM

2022 Månedsrapport fra Mattilsynet - Slakteri

2022 Månedsrapport fra Mattilsynet - Nedskjæring og ekspedisjon

2022 Månedsrapport fra Mattilsynet - Transport

2022 Inspeksjonsrapport Mattilsynet. Bedøving og avliving gris

2022 Revisjonsrapport-fra-Mattilsynet. Trikinprovetaking

2022 Revisjonsrapport fra Mattilsynet. Slaktehygiene småfe

2022 Revisjonsrapport fra Mattilsynet. Slakting storfe.

2022 Revisjonsrapport fra Mattilsynet. Slakting gris

2022 Revisjonsrapport fra Mattilsynet. Skjæring storfe.