Revisjon- og tilsynsrapporter

Vår policy er åpen kommunikasjon og vi har derfor besluttet å publisere tilsyns- og revisjonsrapporter på vår nett side. I denne fanen vil du finne revisjonsrapporter i forbindelse med vår ISO sertifisering og tilsyns- og revisjonsrapporter fra Mattilsynet. 

2022 Månedsrapport Mattilsynet nov/des- Dyrevelferd slaktefjøs

2022 Månedsrapport Mattilsynet nov/des ABP og SRM

2022 Månedsrapport fra Mattilsynet - Slakteri

2022 Månedsrapport fra Mattilsynet - Nedskjæring og ekspedisjon

2022 Månedsrapport fra Mattilsynet - Transport

2022 Inspeksjonsrapport Mattilsynet. Bedøving og avliving gris

2022 Revisjonsrapport-fra-Mattilsynet. Trikinprovetaking

2022 Revisjon FSSC v 5.1

2022 Revisjonsrapport fra Mattilsynet. Slaktehygiene småfe

2022 Revisjonsrapport fra Mattilsynet. Slakting storfe.

2022 Revisjonsrapport fra Mattilsynet. Slakting gris

2022 Revisjonsrapport fra Mattilsynet. Skjæring storfe.