Trygg mat

Grunnverdi for oss er produksjon av trygg mat uten at det går på bekostning av dyrevelferd, miljø eller sikkerhet. Trygghet og vern av forbruker, dyrene, miljø og arbeidstaker er en forutsetning for vår produksjon. Produksjon av trygg mat vektes høyere enn salg, profitt, akkordutbytte og produksjonskostnader. Vårt hovedmål er at vår grunnverdi skal være gjennomgripende for alle medarbeidernes holdninger, ansvarsfølelse og handlingsmønster.

Policy
Furuseth AS skal ha en åpen kommunikasjon og forplikter seg til å følge gjeldende krav og forventninger fra myndigheter, leverandører og kunder i forbindelse med næringsmiddeltrygghet, dyrevelferd, etikk, miljø og HMS. Vi skal sikre at våre medarbeidere har god kompetanse om våre aktiviteter, prosesser, produkter og tjenester og vi forplikter oss til å kontinuerlig forbedre vårt integrerte ledelsessystem.

Trygg mat
For at kjøttet skal smake god og være trygt å spise, er det viktig å ha kontroll i alle ledd i produksjonene.

Les mer her

Sertifisering

Den 24 januar 2022 ble Furuseth AS FSSC 22000 v 5.1 sertifisert av Intertek. Det betyr av vårt mattrygghetssystem er i tråd med internasjonal standard. Vi er stolte over å ha blitt sertifisert og vi vil fortsette arbeidet med kontinuerlig forbedring.