Nyheter

Vi ønsker å stimulere til bedre økonomi for våre leverandører, og endrer kjøttfetillegget for kvige til å gjelde alle kvigeslakt som oppfyller følgende krav

Som følge av den nye digitale plattformen MAKKS (Mattilsynets KjøttKontroll System) til Mattilsynet gjøres det endringer på våre rutiner

Vi opplever stor etterspørsel fra våre kunder som ønsker mer norsk storfekjøtt fra våre leverandører. Fordi vi ikke importerer kjøtt og derfor er helt avhengig av den norske bonden, er det viktig for oss å ha gode betingelser.