Nyheter

Vi som slakteri er definert som kritisk samfunnsfunksjon og vi iverksetter tiltak for å forbygge at vår drift rammes av coronasmitte. Vi følger de råd som til enhver tid blir gitt av Folkehelseinstituttet.