Nyheter

Vi øker tilleggene på okse lett kjøttferase og kvige tung kjøttferase. Husk at ved å melde inn på slakteweb vil selger motta 50 kr pr stk livdyr.

Det siste halvåret har vi i samarbeid med flere av våre leverandører laget en ny og moderne slakteweb.

For å dekke etterspørselen av ferske lam i grillsesongen, senker vi vektkravet for årets lam slaktet i følgende perioder.