Nyheter

Vi opplever stor etterspørsel fra våre kunder som ønsker mer norsk storfekjøtt fra våre leverandører. Fordi vi ikke importerer kjøtt og derfor er helt avhengig av den norske bonden, er det viktig for oss å ha gode betingelser.

Knyt Sylte har kjørt dyrebil for oss i mange år og vil nå i tillegg bistå Tore med rådgiving og livdyromsetning.