Nyheter

Det vises til det økende fokus hos forbruker, kunder og media angående dyrevelferd hos produksjonsdyr.

Som følge av økt etterspørsel og for å stimulere til mer effektiv transport, legger vi til et nytt trinn i puljetillegg for store leveranser av storfe slakt.Vi innfører også ekstra avtaletillegg.