Nyheter

Vi ønsker å stimulere til bedre økonomi for våre leverandører, og endrer kjøttfetillegget for kvige til å gjelde alle kvigeslakt som oppfyller følgende krav

Som følge av den nye digitale plattformen MAKKS (Mattilsynets KjøttKontroll System) til Mattilsynet gjøres det endringer på våre rutiner