Vi satser på bonden

Vår tradisjon er med kvalitet i alle ledd

Grunnverdi for oss er produksjon av trygg mat uten at det går på bekostning av dyrevelferd, miljø eller sikkerhet.Trygghet og vern av forbruker, dyrene, miljø og arbeidstaker er en forutsetning for vår produksjon.Produksjon av trygg mat vektes høyere enn salg, profitt, akkordutbytte og produksjonskostnader.Vårt hovedmål er at vår grunnverdi skal være gjennomgripende for alle medarbeidernes holdninger, ansvarsfølelse og handlingsmønster.