Nyheter

Det siste halvåret har vi i samarbeid med flere av våre leverandører laget en ny og moderne slakteweb.

For å dekke etterspørselen av ferske lam i grillsesongen, senker vi vektkravet for årets lam slaktet i følgende perioder.

Vi som slakteri er definert som kritisk samfunnsfunksjon og vi iverksetter tiltak for å forbygge at vår drift rammes av coronasmitte. Vi følger de råd som til enhver tid blir gitt av Folkehelseinstituttet.