Nyheter

Vi øker tilleggene på okse lett kjøttferase og kvige tung kjøttferase. Husk at ved å melde inn på slakteweb vil selger motta 50 kr pr stk livdyr.