Priser på kalv og fôringsdyr

Her finner du våre siste priser på kalv og fôringsdyr

Disse er gjeldene pr. 18.03.2024

Generelle salgs- og leveringsvilkår livdyr storfe for KLF-slakterier

Vi innfører et nytt tillegg for å stimulere til økt bruk av tungkjøttfe på NRF-kalv. Fyldigtillegg blir utprøvd for å bedre økonomien i alle ledd! Tillegget vil dekke seminkostnader og utgjør kr 800,- pr. oksekalv og kr 600,- pr. kvigekalv.

Ta kontakt med Rådgiver om du trenger veiledning i valg av okse, kjøttfeavlen er kommet langt og vi hjelper gjerne til med å finne trygge okser å bruke på melkeku.

Kalv eldre enn 272 dager (38 uker) får ikke utbetalt tillegg.

Melkerase

Grunnpriser

Okse Kvige Grunnpris
Kr 2 100,00 Kr 1 500,00 Fastpris pr. dyr 0 – 80 kg
Kr 33,00 Kr 19,00 81 – 120 kg Melkeraser 
Kr 20,00 Kr 17,00 Melkerase over 120 kg

Tillegg

Okse Kvige Tilleggspris
Kr 200,00 Kr 200,00 Vekttillegg mellom 120 - 200 kg NRF kalv
Kr 700,00   Kvalitetstillegg 11 - 26 uker NRF
Kr 800,00 Kr 600,00 Fyldigtillegg 120 – 200 kg*
Vi ønsker å stimulere til bruk av tung okse kjøttferase (Limousin, Blonde d'Aquitaine, Simmental, Charolais) på melkerase. Krever minimum 50% tung rase og 50% melkerase for å oppnå tillegg. 

Lett kjøttferase

Grunnpriser

Okse Kvige Grunnpris
Kr 33,00 Kr 22,00 Alle kg. levende vekt min 50% lett

Tillegg

Okse Kvige Tilleggspris
Kr 1 400,00 Kr 300,00 Furuseth kjøttfetillegg lette raser min. 50 % *
Kr 1 000,00   Kvalitetstillegg kjøttfe lette raser min. 50 % *

Halvtung og tung kjøttferase

Grunnpriser

Okse Kvige Grunnpris
Kr 37,00 Kr 28,00 Alle kg. levende vekt halvtung rase min. 50%
Kr 40,00 Kr 30,00 Alle kg. levende vekt tung rase min. 75%

Tillegg

Okse Kvige Tilleggspris
Kr 1 200,00 Kr 500,00 Kvalitetstillegg kjøttfe tunge raser min. 50%*
Kr 1 700,00 Kr 800,00 Furuseth kjøttfetillegg tunge raser min. 50% *

Furuseth tillegg - Disse tilleggene gjelder alle raser, og kommer i tillegg til det ovenfor. 

Okse Kvige Tilleggspris
Kr 200,00 Kr 200,00 Kompensasjon for snylterbehandling **
Kr 1,00 Kr 1,00 Nybrukertillegg pr kg i 2 år
Kr 150,00 Kr 150,00 Innmeldingstillegg til selger ved innmelding på slakteweb
*Det kreves nå at dyrene må være registrert i Kukontrollen eller i Storfekjøttkontrollen. Er dyrene bare registrert i Husdyrregisteret er du ikke kvalifisert til disse tilleggene. Begrunnelsen for dette er fordi vi benytter oss av disse dataene videre i prossessen rundt avregning og når dyrene igjen skal slaktes. 
**For å få kompensasjonen for snylterbehandling må dyrene klippes over ryggen før behandling mot innvollssnyltere og behandlingen må dokumenteres. Vi anbefaler at det behandles med Ivomec
Trykk her for å se kvalitetskrav vedr. tilvekst m.m.

Andre tillegg

Okse Kvige Vaksinering av oksekalv fra melkebesetninger mot
smittsomme lufveislidelser (BRSV)
Kr 400,00   Kompensasjon til selger
Kr 400,00   Viderefaktureres til kjøper

Furuseth trekk

Okse Kvige Pristrekk                                                       
Kr -1000,00 Kr -1000,00 Holstein 50-100%
Kr  -500,00 Kr -500,00 Lette melkeraser
Kr -1000,00 Kr -1000,00 Kalv/fôringsdyr med horn
Kr  -250,00 Kr  -250,00 Fraktkostnader på selger/kjøper
Kr  -200,00 Kr  -200,00 Omsetningskostnad på selger/kjøper

Har du spørsmål kontakt.