Priser på kalv og fôringsdyr

Her finner du våre siste priser på kalv og fôringsdyr

Disse er gjeldene pr. 04.09.2023

Generelle salgs- og leveringsvilkår livdyr storfe for KLF-slakterier

Kalv eldre enn 272 dager (38 uker) får ikke utbetalt tillegg.

Melkerase

Grunnpriser

Okse Kvige Grunnpris
Kr 2 100,00 Kr 2 100,00 Fastpris pr. dyr 0 – 80 kg
Kr 35,00 Kr 22,00 81 – 120 kg Melkeraser 
Kr 21,00 Kr 20,00 Melkerase over 120 kg

Tillegg

Okse Kvige Tilleggspris
Kr 200,00 Kr 200,00 Vekttillegg mellom 120 - 200 kg NRF kalv
Kr 700,00   Kvalitetstillegg 11 - 26 uker NRF

Lett kjøttferase

Grunnpriser

Okse Kvige Grunnpris
Kr 33,00 Kr 23,00 Alle kg. levende vekt min 50% lett

Tillegg

Okse Kvige Tilleggspris
Kr 1 000,00   Kvalitetstillegg kjøttfe lette raser min. 50%*
Kr 1 400,00 Kr 300,00 Furuseth kjøttfetillegg lette raser min. 50 % *

Halvtung og tung kjøttferase

Grunnpriser

Okse Kvige Grunnpris
Kr 38,00 Kr 30,00 Alle kg. levende vekt halvtung rase min. 50%
Kr 41,00 Kr 32,00 Alle kg. levende vekt tung rase min. 75%

Tillegg

Okse Kvige Tilleggspris
Kr 1 200,00 Kr 500,00 Kvalitetstillegg kjøttfe tunge raser min. 50%*
Kr 1 700,00 Kr 800,00 Furuseth kjøttfetillegg tunge raser min. 50% *

Furuseth tillegg - Disse tilleggene gjelder alle raser, og kommer i tillegg til det ovenfor. 

Okse Kvige Tilleggspris
Kr 200,00 Kr 200,00 Kompensasjon for snylterbehandling **
Kr 1,00 Kr 1,00 Nybrukertillegg pr kg i 2 år
Kr 150,00 Kr 150,00 Innmeldingstillegg til selger ved innmelding på slakteweb
*Det kreves nå at dyrene må være registrert i Kukontrollen eller i Storfekjøttkontrollen. Er dyrene bare registrert i Husdyrregisteret er du ikke kvalifisert til disse tilleggene. Begrunnelsen for dette er fordi vi benytter oss av disse dataene videre i prossessen rundt avregning og når dyrene igjen skal slaktes. 
**For å få kompensasjonen for snylterbehandling må dyrene klippes over ryggen før behandling mot innvollssnyltere og behandlingen må dokumenteres. Vi anbefaler at det behandles med Ivomec
Trykk her for å se kvalitetskrav vedr. tilvekst m.m.

Andre tillegg

Okse Kvige Vaksinering av oksekalv fra melkebesetninger mot
smittsomme lufveislidelser (BRSV)
Kr 400,00   Kompensasjon til selger
Kr 400,00   Viderefaktureres til kjøper

Furuseth trekk

Okse Kvige Pristrekk                                                       
Kr -1000,00 Kr -1000,00 Holstein 50-100%
Kr  -500,00 Kr -500,00 Lette melkeraser
Kr -1000,00 Kr -1000,00 Kalv/fôringsdyr med horn
Kr  -250,00 Kr  -250,00 Fraktkostnader på selger/kjøper
Kr  -200,00 Kr  -200,00 Omsetningskostnad på selger/kjøper

Har du spørsmål kontakt.