Priser på kalv og fôringsdyr

Her finner du våre siste priser på kalv og fôringsdyr

Disse er gjeldene pr. 09.05.2022

Kalv eldre enn 272 dager (38 uker) får ikke utbetalt tillegg.

Melkerase

Grunnpriser

Okse Kvige Grunnpris
Kr 2 100,00 Kr 2 100,00 Fastpris pr. dyr 0 – 80 kg
Kr 39,00 Kr 27,00 81 – 120 kg Melkeraser 
Kr 23,00 Kr 22,00 Melkerase over 120 kg

Tillegg

Okse Kvige Tilleggspris
Kr 400,00 Kr 400,00 Vekttillegg mellom 120 - 200 kg NRF kalv
Kr 700,00   Kvalitetstillegg 11 - 26 uker NRF

Lett kjøttferase

Grunnpriser

Okse Kvige Grunnpris
Kr 35,00 Kr 25,00 Alle kg. levende vekt min 50% lett

Tillegg

Okse Kvige Tilleggspris
Kr 1 000,00   Kvalitetstillegg kjøttfe lette raser min. 50%*
Kr 1 400,00 Kr 300,00 Furuseth kjøttfetillegg lette raser min. 50 % *

Halvtung og tung kjøttferase

Grunnpriser

Okse Kvige Grunnpris
Kr 41,00 Kr 32,00 Alle kg. levende vekt halvtung rase min. 50%
Kr 43,00 Kr 34,00 Alle kg. levende vekt tung rase min. 75%

Tillegg

Okse Kvige Tilleggspris
Kr 1 200,00 Kr 500,00 Kvalitetstillegg kjøttfe tunge raser min. 50%*
Kr 1 700,00 Kr 800,00 Furuseth kjøttfetillegg tunge raser min. 50% *

Furuseth tillegg - Disse tilleggene gjelder alle raser, og kommer i tillegg til det ovenfor. 

Okse Kvige Tilleggspris
Kr 200,00 Kr 200,00 Kompensasjon for snylterbehandling **
Kr 1,00 Kr 1,00 Nybrukertillegg pr kg i 2 år
Kr 50,00 Kr 50,00 Innmeldingstillegg til selger ved innmelding på slakteweb
Kr 200,00   Kalvebonus til selger***
*Det kreves nå at dyrene må være registrert i Kukontrollen eller i Storfekjøttkontrollen. Er dyrene bare registrert i Husdyrregisteret er du ikke kvalifisert til disse tilleggene. Begrunnelsen for dette er fordi vi benytter oss av disse dataene videre i prossessen rundt avregning og når dyrene igjen skal slaktes. 
**For å få kompensasjonen for snylterbehandling må dyrene klippes over ryggen før behandling mot innvollssnyltere og behandlingen må dokumenteres. Vi anbefaler at det behandles med Ivomec
*** Krav for kalvebonus er innmelding via slakteweb. Dyrene skal være kvalifisert til kvalitetstillegg (Se kvalitetskrav vedr tilvekst m.m), og de må være rett registrert i hysdyrrregisteret med rase og kjønn. 
Trykk her for å se kvalitetskrav vedr. tilvekst m.m.

Andre tillegg

Okse Kvige Vaksinering av oksekalv fra melkebesetninger mot
smittsomme lufveislidelser (BRSV)
Kr 400,00   Kompensasjon til selger
Kr 400,00   Viderefaktureres til kjøper

Furuseth trekk

Okse Kvige Pristrekk                                                       
Kr -1000,00 Kr -1000,00 Holstein 50-100%
Kr  -500,00 Kr -500,00 Lette melkeraser
Kr -1000,00 Kr -1000,00 Kalv/fôringsdyr med horn
Kr  -100,00 Kr  -100,00 Fraktkostnader på selger/kjøper
Kr  -250,00 Kr  -250,00 Omsetningskostnad på selger/kjøper

Har du spørsmål kontakt.

 • Tore Nilsen
  Tore Nilsen
  Storfeansvarlig/klimaveil.
  Mob: 991 24 530
 • Knut Sylte
  Knut Sylte
  Rådgiver storfe dyresjåfør
  Mob: 901 45 043