Hest

HEST TIL HUMAN KONSUM

For at hest skal kunne slaktes og omsettes til humant konsum må hesten ha originalt helsekort og hestepass. Innmelding av hest må skje senest tirsdag kl.16.00 for slakting påfølgende uke. Kopi av hestepass, helsekort og nødvendig  kontaktinformasjon sendes oss senest 3 dager før slakting. Hester med sko trekkes kr. 500,- i slakteoppgjør.

Dokumentasjon sendes til innmelding@furuseth.no eller pr. post til Furuseth AS, att: Innmelding, Vardevegen 50, 2072 Dal.

Originalt helsekort og hestepass må følge hesten til slakting.

AVLIVNING FOR DESTRUKSJON

Hvis dokumentasjon er mangelfull eller hesten er behandlet med preparater som gjør den uegnet til konsum, tilbyr vi avlivning og destruksjon til kr. 3000,- + mva. pr stk. Hester med sko belastes i tillegg med kr. 500,- + mva. Betales før avlivning. Vi tar kun kort.

TRANSPORT

Våre dyrebiler er ikke godkjent for hest så dyreeier må selv sørge for transport til slakteri.

NØDSLAKT AV HEST

Hest som ikke er transportdyktig kan nødslaktes hvis det foreligger nødslakteattest fra veterinær. Vi gjør oppmerksom på at dette ikke er lønnsomt, da trekket for nødslakt er 50 % av slakteverdien og i tillegg kommer kr. 3000,- for utrykning. Det anbefales derfor å avlive hesten og benytte kadavertjenesten til Norsk Protein. Les om kadaver henting her.