Retur av slakt til eget bruk

Returslaktordning er et subsidiert tilbud til våre leverandører, ment for gårdens eget konsum og ikke for videresalg. Ordningen gjelder for inntil 1 stk. storfe/kalv pr. år. Gjenkjøp av slakt utover dette regnes som leieslakt og har andre betingelser. Minimum 1/4 storfe kan tas igjen som retur.

Fra 13.02.23 blir returordningen digitalisert med krav om at alle slakt som skal i retur må meldes inn på vår slakteweb med individnummer og merkes med grønt øremerke. Grønt øremerke bestilles hos OS ID eller i slakteweb.  

Viktig: Slakt som ikke er meldt inn på slakteweb eller mangler merke vil gå inn i vår ordinære varestrøm.    

Våre leveringstillegg utbetales ikke på slakt som tas i retur eller leieslaktes, men inngår i grunnlaget for puljetillegg. Biprodukter inngår i slaktekalkylen og beholdes av oss.

Priser gjelder for inntil 1 stk. storfe/kalv pr år:
Slakting kr. 8,00 pr kg
Grovdeling kr. 5,50 pr kg
Findeling kr. 9,00 pr kg
Kverning kr. 9,00 pr kg
Retur av storfe bakpart kr. 11,00 tillegg pr kg
Retur av storfe forpart kr. 3,00 fradrag pr kg
Vakumering kr. 14,00 pr kg
Innmat kr. 37,00 pr kg (innmat er ikke fra egne dyr)
Frakt kr. 6,00 pr kg


 

Slaktet kan henge inntil 6 dager før nedskjæring.

Kjøttet leveres i esker med innleggsekk og har 5 dagers holdbarhet etter nedskjæring. Hele stykker u/ben som er vakumert har 21 dagers holdbarhet.

Hvis årlig kvantum i retur overstiger 300 kg (slaktevekt) vil Landbruksdirektoratet kreve inn omsetningsavgift for dette.

Har du spørsmål kontakt oss på 63 97 70 10 eller innmelding@furuseth.no