Avregningspriser

Arkiv

Avregningspriser 26.februar 2024

Ingen endringer

Avregningspriser 29.januar 2024

Avregningspriser 1.januar 2024

Avregningspriser 27.november 2023

Endring f.o.m. 27.11.2023

Storfe Alle klasser og grupper  Opp kr. 0,60
Kalv Alle klasser og grupper Opp kr. 0,60

 

Endringen skyldes økt engrospris.

Avregningspriser 13.november 2023

Endring f.o.m. 13.11.2023

Storfe Alle klasser og grupper  Opp kr. 0,80
Kalv Alle klasser og grupper Opp kr. 0,80

 

Endringen skyldes redusert omsetningsavgift.

Avregningspriser 23.oktober 2023

Endring f.o.m. 23.10.2023

Ung okse, kastrat og kvige Alle klasser og grupper  Ned kr. 0,22
Ung ku, ku og okse Alle klasser og grupper Opp kr. 0,17

 

Endringen skyldes endrede hudverdier på verdensmarkedet.

Avregningspriser 16.oktober 2023

Ingen endringer

Avregningspriser 9.oktober 2023

Ingen endringer

Avregningspriser 2.oktober 2023

Endring f.o.m. 02.10.2023

Storfe Alle klasser og grupper  Ned kr. 2,50
Kalv Alle klasser og grupper Ned kr. 2,50

 

Endringen skyldes redusert engrospris og økt omsetningsavgift.

Avregningspriser 25.september 2023

Ingen endringer

Avregningspriser 18.september 2023

Endring f.o.m. 18.09.2023

Storfe Alle klasser og grupper  Ned kr. 0,70

 

Endringen skyldes redusert engrospris.

Avregningspriser 11.september 2023

Ingen endringer

Avregningspriser 04.september 2023

Endring f.o.m. 04.09.2023

Storfe Alle klasser og grupper  Ned kr. 1,50

 

 

Endringen skyldes økt omsetningsavgift for alle og endret engrospris for storfe og småfe.

Avregningspriser 28.august 2023

Ingen endringer. 

Avregningspriser 21.august 2023

Endring f.o.m. 21.08.2023

Storfe Alle klasser og grupper  Ned kr. 4,00

 

 

Endringen skyldes redusert engrospris.

Avregningspriser 31.juli 2023

Ingen endringer. 

Avregningspriser 03.juli 2023

Endring f.o.m. 03.07.2023

Storfe Alle klasser og grupper  Ned kr. 0,55
Kalv Alle klasser og grupper Ned kr. 0,60

Endringen skyldes engrospris, slaktekostnader, økt inntransport, økt forskningsavgift og økt nødslakttrekk for storfe og kalv

Avregningspriser 29.mai 2023

Ingen endringer

Avregningspriser 1.mai 2023

Avregningspriser 17.april 2023

Endring f.o.m. 17.04.2023

Storfe og kalv Alle klasser og grupper  Opp kr. 2,30

Endringen skyldes økt engros som varslet i prisløype.

Avregningspriser 10.april 2023

Endring f.o.m. 10.04.2023

Storfe og kalv Alle klasser og grupper  Ned kr. 0,20

Avregningspriser 27.mars 2023

Endring f.o.m. 27.03.2023

Storfe og kalv Alle klasser og grupper  Opp kr. 2,60

Endringene skyldes økt engropris og redusert omsetningingsavgift.

Avregningspriser 27.februar 2023

Endring f.o.m. 27.02.2023

Ung ku, ku, okse og kalv Alle klasser og grupper  Ned kr. 2,50
Ung okse, kastrat og kvige Alle klasser og grupper  Ned kr. 2,31

 

Endringene skyldes redusert engropris og økt omsetningingsavgift for alle, og økte hudverdier for ung okse, kastrat og kvige.

Grunntilskudd  Vær er endret i.h.h.t Landbruksdirektoratet.

 

Avregningspriser 16.januar 2023

Ingen endringer

 

Avregningspriser 02.januar 2023

Storfe Alle Opp kr. 2,04
Kalv Alle Opp kr. 2,04

Endringene skyldes økte engrospriser, økte slaktekostnader, reduserte innmatverdier for samtlige, og økt omsetningsavgift for storfe & kalv og svin.

Kvalitetstilskudd storfe øker til kr 5,50 og kr 10,50.

Avregningspriser 26.desember 2022

Endring f.o.m. 26.12.2022

Storfe og kalv Alle klasser og grupper  Ned kr. 2,00

Endringene skyldes redusert engropris.