Velkommen til Furuseth slakteri

Bli med til slakteriet på Dal

Når dyrene kommer til oss

Dyrene som kommer til Furuseth håndteres med tålmodighet hele veien. De transporteres i våre moderne biler, og stressnivået er lavt hos både dyr og dyrebilsjåfør. Når bilen ankommer Dal, drives dyrene rolig av bilen, gjennom drivgangen til en ren og trivelig binge.

Vi holder øye med dyrene for å forsikre oss om at flokken går godt sammen og alle er rolige. Dyrene har hele tiden tilgang til friskt og rent vann, og de som overnatter blir fôret med kraftfôr. Akkurat slik en stjernegris fortjener!

 

Skolding og vomming av gris

Etter avlivning blir grisen vasket, skoldet og svidd slik at den er helt ren for bust før slakteprosessen. For å hindre forurensning, åpnes buken og endetarmen bagges (settes på pose). Deretter blir vomma tatt ut på en hygienisk riktig måte før grisen kløyves for videre slakteprosess.

 

På besøk i produksjon og pakkeri

Produksjonen hos oss består foruten slakting, av skjæring og konsumentpakking av kjøtt. Mattrygghet er ekstra viktig for oss, og vi er stolte over å ha fått sertifiseringen FSSC 22000 v 5.1 av Intertek i januar 2022. Det betyr at vårt mattrygghetssystem er i tråd med internasjonal standard.

Skjærelinjen for gris har en kapasitet på 120 gris pr. time med transportsystemer for effektiv transport av kjøttet til videre bearbeiding og pakking. Skjærelinjen består av fire ulike linjer – skinke, frampart, svinekam og fleskeside. Arbeidet foregår raskt og med stor presisjon!

I pakkeriet kommer norske råvarer på løpende bånd og blir effektivt pakket før de finner veien til butikken.

 

Skinnende rene dyrebiler

I våre moderne vaskehaller jobber profesjonelle bilvaskere som hele tiden sørger for rene og desinfiserte dyrebiler. Alle bilene vaskes mellom hvert oppdrag. Bilene vaskes utvendig, rengjøres og desinfiseres nøye innvendig, og får ny strø. I Furuseth frakter vi alltid dyrene med våre egne biler for å hindre potensiell smitte.

 

Er du nysgjerrig på Furuseth og landslaget for norsk matproduksjon?
Kontakt oss på telefon 63 97 70 10, furuseth@furuseth.no