Småfe

Mat av norske lam og kje er ettertrakta i markedet. Furuseth AS satser stort på å gi leverandørene våre god service og gode tjenester. Vi planlegger og bistår med bygging og ombygging av driftsbygninger, vi tilbyr generell rådgiving, fag/produsentmøter, fostertelling, livdyrkjøp/salg, fjellkjøring, returslakt og sauekontroll. Vi er fleksible og gjør vårt beste for at leverandørene våre får levert slakta når de selv vil om høsten. Vi henter ull direkte fra gårdene og har utplassert containere der leverandørene kan levere ullsekkene selv. Ta en telefon til oss - resten ordner vi.

Årshjul sau og lam

Merking av småfe

For å sikre rett oppgjør og effektiv slakting er det viktig at reglene for merking følges.

Trykk her for å se OS ID sin merke guide.

 

Nyheter

For å dekke etterspørselen av ferske lam i grillsesongen, senker vi vektkravet for årets lam slaktet i følgende perioder.