Leieslakting av småfe for videresalg

Leieslakting av gris, småfe og storfe er et tilbud for de av våre eksisterende aktive leverandører som ønsker å selge eget slakt. Vi tilbyr ikke leieslakt for hobby/nisje produsenter.

Våre leveringstillegg utbetales ikke på leieslakt, men antall dyr inngår i grunnlaget for puljetillegg med ordinære leveranser. Biprodukter inngår i slaktekalkylen og beholdes av oss.

Priser på leieslakting og skjæring:
Småfe f.o.m 13,1 kg kr. 28,- pr kg
Småfe t.o.m 13 kg kr. 48,- pr kg
Grovdeling ( hele stykninger ) kr. 9,00 pr kg
Findeling (utbeinet, nettet steker) kr. 12,00 pr kg
Innmat ( Innmat er ikke fra egne dyr ) kr. 35,00 pr kg
Kløyving kr. 40,00 pr slakt
Frakt Etter regning

Leieslaktskjema

Viktig å huske ved leieslakting:

Innmelding av dyr til leieslakt skal gjøres direkte til innmelding@furuseth.no eller på tlf. 900 92 135. Du vil få tilsendt merker som må settes inn i øret på dyret før henting av slakt. Rødt for skinn og grønt for kjøtt.

NB: Lever et ferdig utfylt skjema for returslakt til sjåføren, slik at dette følger dyret helt frem til slakting. Dyr som ikke er merket eller hvor skjema mangler ved ankomst, går inn i vår ordinær varestrøm og blir ikke tatt av som leieslakt.

Slaktet kan henge inntil 6 dager før nedskjæring.

Kjøttet leveres i esker med innleggsekk og har 5 dagers holdbarhet etter nedskjæring. Hele stykker u/ben som er vakumert har 21 dagers holdbarhet.

Hvis årlig kvantum i retur overstiger 300 kg (slaktevekt) vil Landbruksdirektoratet kreve inn omsetningsavgift for dette. Faktiske fraktkostnader tilkommer.

Har du spørsmål kontakt oss på 63 97 70 10 eller innmelding@furuseth.no