Fostertelling

I dagens sauehold er fostertelling blitt et viktig ledd i produksjonen

Furuseth AS har engasjert Tor Romsås fra Ringebu til dette arbeidet.

Kontakt

Navn Telefon E-mail Ansvar
Tor Romsås 992 57 597 toromsa@online.no Fostertelling
Pål Kjorstad 990 34 406 pkjorstad@outlook.com Organisering
Kristian Sketteberg 971 02 566   Fostertelling