Sauekontrollen

Vi tilbyr hjelp med medlemskap og registreringer i sauekontrollen

Animalia, som eies av Nortura og KLF sammen, er ansvarlig for sauekontrollen i Norge, mens de enkelte slakterier er ansvarlige for rådgiving og hjelp til sine egne leverandører i dette systemet.

Animalia - innlogging

Logg inn med produsentnummer (10 siffer) som brukernavn og passord fra produsentregisteret.

Husk å hold sauekontrollen din oppdatert til en hver tid. Vi beklager at det for tiden er feil med årsrapporten, da Animalia ikke klarer å lese vårt avregningssystem. Dette gjelder tilleggene og tilskuddene på slaktedyra, og vil oppfattes som om våre leverandører ligger langt under landsgjennomsnittet. Slaktevekter og klasser kommer inn som normalt.

Kontaktpersoner for leverandørene:

Navn Telefon E-mail Ansvar
Pål Kjorstad 990 34 406 pkjorstad@outlook.com Rådgiving/sauekontrollen
Trond Ola Heggen 916 27 167 trohegg@online.no Sauekontrollen