Det er lønnsomt å levere lammene til oss

Vi har økende etterspørsel fra nye og eksisterende kunder og har behov for flere lam.

Som Furuseth-leverandør får du bedre totaløkonomi gjennom gode priser og en rådgivningstjeneste som setter din produksjon i fokus. Derfor kan du være trygg på at du får den mest lønnsomme løsningen for din småfeproduksjon.

  • Vi har gode betingelser på kjøring til og fra utmarksbeite
  • Hos oss kan du levere sommerlam
  • Vi tilbyr klippetillegg på slaktedyr
  • Vi har god returordning av slakt
  • Vi henter sau og lam uka etter innmelding
  • Raskt oppgjør – vi avregner og utbetaler etter 10 dager

alt