Retur av slakt til eget bruk

Returslaktordning er et subsidiert tilbud til våre leverandører, ment for gårdens eget konsum og ikke for videresalg. Ordningen gjelder for inntil 5 stk. småfe pr. år. Gjenkjøp av slakt utover dette regnes som leieslakt og har andre betingelser. 

Fra 13.02.23 blir returordningen digitalisert med krav om at alle slakt som skal i retur, må meldes inn på vår slakteweb med individnummer og merkes med grønt øremerke. grønt øremerke bestilles hos OS ID eller i slakteweb.  

Viktig: Slakt som ikke er meldt inn på slakteweb eller mangler merke vil gå inn i vår ordinære varestrøm.

Våre leveringstillegg utbetales ikke på slakt som tas i retur eller leieslaktes, men inngår i grunnlaget for puljetillegg. Biprodukter inngår i slaktekalkylen og beholdes av oss.

Priser gjelder for inntil 5 stk. småfe pr år:
Slakting kr. 9,00 pr kg
Grovdeling kr. 5,50 pr kg
Findeling kr. 9,50 pr kg
Innmat kr. 37,00 pr kg(Innmat er ikke fra egne dyr)
Kløyving kr. 40,00 pr slakt
Frakt kr. 6,00 pr kg

 

Slaktet kan henge inntil 6 dager før nedskjæring.

Kjøttet leveres i esker med innleggssekk og har 5 dagers holdbarhet etter nedskjæring.

Hvis årlig kvantum i retur overstiger 300 kg (slaktevekt) vil Landbruksdirektoratet kreve inn omsetningsavgift for dette.

Har du spørsmål kontakt oss på 63 97 70 10 eller innmelding@furuseth.no