Returskinn

Hud i retur fra storfe er et tilbud som kun gjelder for foretak som driver husdyrhold som næring og er merverdiavgiftspliktig med organisasjonsnummer og produsentnummer.

Viktig å huske når skinn/hud i retur
Innmelding av dyr der du ønsker skinn tilbake skal gjøres direkte til innmelding@furuseth.no eller på tlf 900 92 135. Du vil få tilsendt merker som må settes inn i øret på dyret før henting. Rødt for skinn/hud og grønt for kjøtt.
NB: Lever et ferdig utfylt skjema for returskinn/hud til sjåføren, slik at dette følger dyret helt frem til slakting. Hvis øremerke eller returskjema mangler ved ankomst slakteri, går skinn/hud inn i vår ordinære varestrøm og ikke til retur.
Pris

Skinn til beredning koster kr 250,- + hygienetrekk på kr 120,-. Landbruksdirektoratet gir kr 70,- i tilskudd slik at nettopris blir kr 300,- pr skinn.

Beredning kommer i tillegg og betales direkte til garveri.

Hygienetrekk
Når småfe slaktes med ulla på trekkes kr. 120,- per individ i hygienetrekk fordi slaktehastigheten reduseres og
slaktet må gå i egen varestrøm som blir varmebehandlet. Dette betyr at verdien på slaktet blir lavere, og
grunnen til bestemmelsen finner du i «Norsk bransjeoverenskomst»
“Norsk bransjeoverenskomst om innføring av todelt varestrøm ved slakting av sau og storfe m.v. er en
konsekvens av nye utfordringer vi i kjøttbransjen står overfor etter E. coli O103- og Salmonella
Kedougouutbruddene. Overenskomsten er inngått fordi bransjen ønsker å gjøre tiltak som går utover de
offentlige minstekravene. Det er gjort en vurdering av hvilke slakteskrotter og råvarer som kan representere
en mulig forhøyet risiko. Om disse råvarene sier Bransjeoverenskomsten: “Risiko-råvarer kan anvendes til
kjøttprodukter som varmebehandles eller kjøttprodukter som gjennomgår en tilsvarende desimerende prosess.
Risikoråvarer skal ikke brukes til ferske deig- og farseprodukter, spekepølser og spekemat unntatt produkter
som pinnekjøtt. Bare lår av normale slakt skal brukes til fenalårproduksjon.”
Ødelagte skinn
Det kan skje i slakteprosessen at skinn revner slik at bruksverdien blir ødelagt. Disse skinnene blir kassert, og
du kan derfor oppleve at du ikke vil motta alle skinnene. Dette skjer oftere med villsaulam og små lam enn
med skinn fra de andre rasene. Småskader som ikke er synlige kan føre til at skinnet revner ved garving og
dermed blir kassert.
 

Hudene sendes til Roar Pelsindustri DA, Kampebråten 10, 1338 Sandvika, Tlf: 67 54 87 02, eller Granberg Garveri, Bjoavegen 187, 5582 Ølensvåg. Tlf: 52 76 50 00

Skulle du ha noen spørsmål er det bare å ta kontakt på 63 97 70 10 eller innmelding@furuseth.no