Hjelp oss å selge mere kjøtt

Idag bruker vi historisk leveringsmønster når vi planlegger kampanjer og salg, men vi ser at det blir for unøyaktig og fører til tapt salg eller unødvendig innfrysning. Vi har har derfor utviklet en ny funksjon i slaktewebben hvor du kan registrere en prognose for produksjonen din og dermed hjelpe oss til bedre salg og mer fornøyde kunder.

Prognosene til Totalmarked er ikke alltid like treffsikre og virkemidlene som blir bruk for å regulere markedet, passer nødvendigvis ikke våre behov. Vi har utviklet et nytt verktøy i slaktewebben hvor våre produsenter enkelt kan legge inn sin egen prognose på hvor mange dyr de planlegger å slakte, eller hvor mange livdyr de ønsker å kjøpe/selge i løpet av en periode. Dette er viktig informasjon for oss når vi planlegger produksjon og salgsaktiviteter, og vil gjøre at vi i enda større grad kan dekke etterspørselen til våre kunder og redusere behovet for innfrysning. God planlegging gjør også at vi kan yte bedre service til leverandørene våre.

Prognosen kan oppdateres så ofte man vil og sjekk gjerne at tallene stemmer når du først er innlogget i Slaktewben for å melde på slakt. Det vil sendes ut en e-post med påminnelse om at det er tid for oppdatering av prognoser hver 8.uke for gris og storfe og 2 ganger i året for lam. 

alt