Betingelser storfe

Avregningsbetingelser er gjeldene pr. 02.01.2024

Det er stor etterspørsel fra våre kunder som ønsker mer norsk storfekjøtt fra våre leverandører. Fordi vi ikke importerer kjøtt og derfor er helt avhengig av den norske bonden, er det viktig for oss å ha gode betingelser.

Som Furuseth-leverandør får du bedre økonomi gjennom gode priser og en rådgivningstjeneste som setter din produksjon i fokus.

Hos oss får du den beste totalpakka for din storfeproduksjon.

Prisendringer 2.halvår

  Uke 27 Uke 37 Uke 39
  01.07.24 09.09.24 23.09.24
Endring i engrospris -0,20 kr -0,60 kr  
Sesongtillegg kjøttfe     -2,00
Sum endring for produsent -0,20 kr -0,60 kr -2,00

Det er viktig at du som leverandør er registrert i Storfekjøttkontrollen eller Kukontrollen, og at dyr i din besetning har riktig rasebetegnelse. Disse dataene blir brukt gjennom slaktingen til å bestemme klassifisering av dine dyr og for å betale ut riktig tillegg på avregningen. Dyr med ukjent rasebetegnelse vil bli avregnet som melkedyr. 

Vi tar ikke imot storfe med rasekode fra de blå rasene; Belgisk blå, dansk blåkvæg og britisk blå fordi vi mener bruk av genetikk som gir "dobbelmuskulatur" kan føre til dårlig dyrevelferd. 

Vi tar ikke i mot Highland Cattle av sikkerhetsmessige og slaktetekniske årsaker.   

 

Våre tillegg gjelder dyr som står på avtale med mindre noe annet er opplyst nedenfor. 

Innmeldingstillegg Tillegg pr. kg
Alle storfe som er innmeldt via vår slakteweb Kr. 0,20
I vår slakteweb, som kan brukes både med mobil og pc, har du tilgang til dine slaktedata, bilder av slaktet, regnskapsbilag og mulighet for elektronisk innmelding. Vi ønsker at innmeldinger gjøres elektronisk fordi det bidrar til at vi blir mer effektive og kan starte planlegging av produksjonen mye tidligere. Ta kontakt med oss for opprettelse av slakteweb.
Avtale tillegg Tillegg pr. kg
Ung okse, kastrat og okse over 250 kg Kr. 2,00
Kvige, ung ku og ku over 170 kg Kr. 2,00
Innmelding 3 uker før ønsket slakteuke. Furuseth disponerer dyrene i 5 uker, men prisen i ønsket slakteuke er garantert dersom prisen er lavere ved slaktetidspunktet. Dette gjelder ikke offentlige tilskudd. Dyr som står på avtale, men som leverandøren ønsker å få slaktet tidligere vil bli avregnet etter ordinære betingelser. 
Ku tillegg Tillegg pr. kg
Ung ku/ku innmeldt på avtale Kr. 3,00
Kombitillegg Tillegg pr. kg
Alle storfe Kr. 2,00
Kombitillegg utbetales til alle slakt som er født i egen besetning. Forutsetter innmelding via web og oppfyller krav til avtale.   
Puljetillegg Tillegg pr. kg
4 - 8 dyr Kr. 0,50
9 - 11 dyr Kr. 1,00
12 - 22 dyr Kr. 2,00
23 eller flere dyr Kr. 3,50*
Gjelder kun dyr over 170 kg også ved direkte leveranser.

For å oppnå puljetillegg 23 eller flere dyr må utlastingsforhold være tilpasset stor bil med henger.

Vekttillegg Tillegg pr. kg
Ung okse og kastrat over 300 kg - Kvige 225 kg Kr. 1,00
Gjelder også ved direkte leveranser.
Andre tillegg og offentlige tilskudd Tillegg pr. kg

Kvalitetstilskudd alle storfe unntatt ku og okse f.o.m klasse O og fett t.o.m 4-

Kr. 5,50

Kvalitetstilskudd alle storfe unntatt ku og okse f.o.m klasse O+ og fett t.o.m 4-

Kr. 10,50

Ny-bruker tillegg i 2 år

Kr. 1,00

Årsbonus storfe Tillegg pr. kg

30 000 kg - 49 999 kg

Kr. 0,50

Over 50 000 kg

Kr. 1,00
Gjelder kun slakt som går til konsum. Dyr som tas i retur telles ikke. Bonus utbetales i februar. 

  Trekk på slaktedyr
KSL- ikke godkjent status* Vi mottar kun dyr fra KSL-godkjent besetning og med gyldig foretak.
Kr. -500,00 pr dyr - Uren hud storfe kat 1
Kr. -1 100,00 pr dyr - Uren hud storfe kat 2
Kr. -1 200,00 pr dyr uten øremerker.

Se her for mer informasjon om uren hud.

*) Det er nå et leveringskrav at KSL er implementert i driften, så det er helt avgjørende å sørge for at egenrevisjonen er utført og at eventuelle avvik etter KSL revisjonen knyttet til kvalitet/sikkerhet på råvarer/slakt og dyrevelferd er rettet opp.

Ved innmelding, ta kontakt via kontaktinformasjonen ovenfor

Sesongtillegg kjøttfe Tillegg pr. kg
Uke 1 - 17 Kr. 1,50
Uke 18 - 38 Kr 2,00
Sesongtillegg kjøtt gis alle slakt som oppfyller krav til kjøttfetillegg.
Kjøttfetillegg Tillegg pr. kg

Ung okse, kastrat og ung ku

Kr. 2,50
Kjøttfetillegg kvige Tillegg pr. kg

Kvige over 200 kg

Kr. 7,00*
Krav for å få kjøttfetillegg
Ung okse, kastrat og ung ku f.o.m klasse R-, t.o.m fettgruppe 4-
*Kvige f.o.m klasse O+. Gjelder alle fettklasse.
Dyr må stå registrert i Husdyrregisteret, og Storfekjøttkontrollen/Kukontrollen.
KSL godkjent, registrert dyrehold og gyldig foretak på gården. 
Innmeldt på avtale
Dyr som blir bedømt med uren hud i kategori 2 i henhold til bransjestandarden, avregnes etter ordinære storfebetingelser.
Det gis ingen tillegg på dyr som tas helt eller delvis i retur, men dyret teller med i puljetillegget. 
Dyr med ukjent rasebetegnelse vil bli avregnet som melkerase.
Rasekrav 50% kjøttfe av rasene: Charolais, Limousine, Kjøttsimmental, Aberdeen Angus, Tiroler Grauvieh, Blonde d`Aquitaine, Hereford, Piemontese og Fleckvieh (Melkesimmental).