Betingelser slaktegris

Her finner du våre siste betingelser på slaktegris

Disse er gjeldene pr. 02.01.2023

Markedsregulator innfører et høyere trekk i noteringsprisen for de tyngste og letteste grisene. Justering av slaktevekter opp og ned er uheldig for kvaliteten på svinekjøttet og gjør det vanskelig for industrien å holde en jevn kvalitet på produktene som produseres. Svinekjøtt er også i sterk konkurranse med kylling som forbrukeren opplever har en lik og forutsigbar kvalitet, uavhengig av produsent.

Vi er opptatt av å holde høy kvalitet på varene vi produserer og vet at vektvariasjoner på produktene er noe hverken forbruker eller industrien ønsker. Våre kunder vil ha mest mulig ensartede stykningsdeler med lik vekt, så vi beholder derfor maksprisen opp til 95 kg, som også gir god produsentøkonomi.

Fra 02.01.23 gjelder maksprisen for vektintervallet 71,1- 95 kg

Innmelding på slakteweb er tidsbesparende, gir mindre feil og er fremtidsrettet. Innmelding på slakteweb en forutsetning for å få FUR-tillegg for gris i vektintervallet 80-95 kg

  Avregningsbetingelser gris
Kr 0,70 pr kg i FUR-tilegg gris 80-95 kg
Kr 150,00 pr gris i kombitillegg**
FUR-tillegg gis kun til gris som er innmeldt på slakteweb
 •     Grisen skal merkes av produsenten i god tid før levering, helst 14 dager før
 • ** Tillegget utbetales på gris levert fra kombinert besetning (produserer egen smågris), eller på egne innkjøpe smågriser.
  Puljetillegg
Kr 30,00 pr gris ved levering av 50 - 74 dyr
Kr 50,00 pr gris ved levering av 75 - 99 dyr
Kr 70,00 pr gris ved levering av 100 - 179
Kr 80,00 pr gris ved levering av 180 eller flere dyr*

*For å oppnå puljetillegg i den største puljen må det være tilrettelagt for henting av gris med stor bil og henger.

Puljetillegget utbetales for den samlede leveranse av slaktegris, purker og råner.

  Årsbonus på kombigris
Kr 20,00 pr gris ved levering av 700 - 999 dyr
Kr 35,00 pr gris ved levering av 1000 - 1.500 dyr
Kr 40,00 pr gris ved levering av 1.500 eller flere dyr
  Årsbonusen avregnes i januar året etter, og betales for årets samlede leveranser av kombigris, og smågris

Alle tillegg gjelder gris over 55kg.

Gris fra 40,1 kg til 71,0 kg avregnes etter notering, 71,1 kg til 95 kg avregnes med "topp-pris"og gris over 95 kg avregnes etter notering.  

Gris under 40 kg avregnes som liten gris.

Prissystemet benyttes til vektene reduseres før jul, for deretter å stige til 95 kg igjen fra første uke på nyåret.

Trekk på slaktedyr  
Helsegris * Vi mottar kun gris med godkjent helsegris status.
KSL- ikke godkjent status** Vi mottar kun dyr fra KSL-godkjent besetning
Umerket gris Kr 50,00 pr gris
Dårlig merket gris Kr 200,00 pr levering

* Helsegris gjelder for leverandører som leverer 10 eller flere gris til slakt i året. 

**Det er nå et leveringskrav at KSL er implementert i driften, så det er helt avgjørende å sørge for at egenrevisjonen er utført og at eventuelle avvik etter KSL revisjonen knyttet til kvalitet/sikkerhet på råvarer/slakt og dyrevelferd er rettet opp.

 

Trekksatser for USR (utvidet sykdomsregistrering på slakteri) for gris/purke/råne gjeldende fra 04.01.21

Mattilsynet undersøker slaktedyra for synlige tegn på sykdom både før og etter slakting, og registerer dermed nyttige opplysninger om helse og velferd i besetningene.

USR observasjoner av sykdomsfunn på slaktelinja kan indikere helse- og velferdsproblemer i en besetning.

Renskjæring av slakteskrotten som følge av leddbetennelse, byller, hjertesekk/brysthinnebetennelse, lungebetennelse og kassasjoner er arbeidskrevende og gir redusert vareverdi fordi stykningsdeler ender som produksjonskjøtt.

 

Trekksatser USR Trekk pr kg slaktevekt
100 - Byller - kr. 0,50
120 - Leverbyller - kr. 0,38
130 - Leddbetenelse - kr. 0,50
140 - Hjertesekk/Brysthinne - kr. 0,55
150 - Lungebetennelse - kr. 0,25
170 - Leverparasitter (spoleorm) - kr. 0,38
400 - Lokal kassasjon - kr. 0,38
401 - Total kassasjon - kr. 2,90

Vi ønsker innmelding på slakteweb
Vi har utviklet en ny slakteweb som kan brukes både med mobil og pc. Her vil du få tilgang til dine slaktedata, bilder av slaktet, regnskapsbilag og mulighet for elektronisk innmelding. Det er ønskelig at innmeldinger gjøres elektronisk. Dette bidrar til at vi blir mer effektive og vi kan starte
planlegging av produksjonen mye tidligere. Frist for innmelding via slakteweb er onsdag kl. 07.30 for levering neste uke.

Ønsker du likevel å ta kontakt er vi tilgjenglig på tlf: 900 92 135 eller på innmelding@furuseth.no her er fristen tirsdag kl. 16.00. 

 • Oscar Brundtland
  Oscar Brundtland
  Rådgiver og klimaveileder gris
  Tel: 997 21 596
 • Morten Wilhelmsen
  Morten Wilhelmsen
  Rådgiver gris
  Tel: 926 17 703