Leieslakting av gris for videresalg

Leieslakting av gris, småfe og storfe er et tilbud for de av våre eksisterende aktive leverandører som ønsker å selge eget slakt. Vi tilbyr ikke leieslakt for hobby/nisje produsenter.

Fra 13.02.23 blir leieslaktordningen digitalisert med krav om at dyr som skal leieslaktes må meldes inn via slakteweb. Gris som skal leieslaktes må klubbes på skinka med 4 siffret leverandørnummer og bokstaven "R" som forteller at dyret skal i retur. 

NB! Dyrebilsjåførene har ikke med tatoveringsutstyr. Slakt som ikke er meldt inn på slakteweb eller mangler merking vil gå inn i vår ordinære varestrøm.

Komplett toveringssett (for leverandører som ikke har svineproduksjon) eller "R"-bokstaven (for svineprodusenter) kan kjøpes hos oss. Ta kontakt med 63 97 70 10 eller innmelding@furuseth.no for å bestille dette. 

  • Komplett tattoveringssett med klubbe, 4 tall, "R", tatoveringspute og blekk kr 950 ,- 
  • Kun "R"-bokstav kr. 150,-

Prisene er inkl.frakt, eks. mva.

Vi slakter ikke leieslakt gris i perioden uke 36 t.o.m uke 44.

Våre leveringstillegg utbetales ikke på slakt som tas i retur eller leieslaktes, men inngår i grunnlaget for puljetillegg. Biprodukter inngår i slaktekalkylen og beholdes av oss.

Priser på leieslakting og skjæring:
Gris (slaktevekt opptil 125 kg) kr. 12,00 pr kg
Purke (slaktevekt over 125 kg. blir flådd) kr. 14,00 pr kg
Grovdeling kr. 10,00 pr kg
Findeling kr. 14,00 pr kg
Innmat (Innmat er ikke fra egne dyr) kr. 37,00 pr kg
Frakt kr. 6,00 pr kg

NB! Griser over 125 kg klassifiseres som purke og blir flådd.

Slaktet kan henge inntil 6 dager før nedskjæring.

Kjøttet leveres i esker med innleggsekk og har 5 dagers holdbarhet etter nedskjæring. 

Hvis årlig kvantum i retur overstiger 300 kg (slaktevekt) vil Landbruksdirektoratet kreve inn omsetningsavgift for dette. 

Har du spørsmål kontakt oss på 63 97 70 10 eller innmelding@furuseth.no