Leieslakting av gris for videresalg

Leieslakting av gris, småfe og storfe er et tilbud for de av våre eksisterende aktive leverandører som ønsker å selge eget slakt. Vi tilbyr ikke leieslakt for hobby/nisje produsenter.

Våre leveringstillegg utbetales ikke på leieslakt, men antall dyr inngår i grunnlaget for puljetillegg med ordinære leveranser. Biprodukter inngår i slaktekalkylen og beholdes av oss.

Priser på leieslakting og skjæring:
Gris (slaktevekt opptil 125 kg) kr. 10,- pr kg
Purke (slaktevekt over 125 kg. blir flådd) kr. 12,- pr kg
Grovdeling (hele stykninger) kr.  8,00 pr kg
Findeling (utbeinet, nettet steker) kr. 12,00 pr kg
Innmat (Innmat er ikke fra egne dyr) kr. 35,00 pr kg
Frakt Etter regning

Leieslaktskjema

 

Viktig å huske ved leieslakting:

Innmelding av dyr til leieslakt skal gjøres direkte til innmelding@furuseth.no eller på tlf. 900 92 135. Sjåføren klubber grisen med ”RETUR” ved pålessing. Store griser blir fådd og må derfor merkes med retur-øremerke. Gi beskjed om dette ved innmelding og du vil få tilsendt øremerker som må settes i dyret før henting.

NB: Lever et ferdig utfylt skjema for returslakt til sjåføren, slik at dette følger dyret helt frem til slakting. Dyr som ikke er merket eller hvor skjema mangler ved ankomst, går inn i ordinær varestrøm og blir ikke tatt av som leieslakt.

Slaktet kan henge inntil 6 dager før nedskjæring.

Kjøttet leveres i esker med innleggsekk og har 5 dagers holdbarhet etter nedskjæring. Hele stykker u/ben som er vakumert har 21 dagers holdbarhet.

Hvis årlig kvantum i retur overstiger 300 kg (slaktevekt) vil Landbruksdirektoratet kreve inn omsetningsavgift for dette. Faktiske fraktkostnader tilkommer.

Har du spørsmål kontakt oss på 63 97 70 10 eller innmelding@furuseth.no