Smågris

Her finner du våre siste betingelser på smågris

Disse er gjeldene pr 31.10.2022

  Smågris
Kr 1150,00 Notering - helse
Kr 1120,00 Notering - fur

Kr 1060,00

Notering- standard
  Noteringspris 25 kg’s smågris.
  Puljetillegg
Kr 20,00 pr smågris ved levering 1 - 9 dyr
Kr 100,00 pr smågris ved levering 10 dyr eller flere
   
   
   
  Årsbonus
Kr 20,00 pr gris ved levering av 700 - 999 dyr
Kr 35,00 pr gris ved levering av 1000 - 1.500 dyr
Kr 40,00 pr gris ved levering av 1.500 eller flere dyr
Kr 50,00 i ekstra årsbonus ved levering over 3.000 smågris
  Årsbonusen avregnes i januar, og betales for fjorårets samlede leveranser av kombi slaktegris, og smågris
  Viderefaktureres til kjøper
Kr 20,00 pr smågris ved kjøp av 75 - 149 dyr
Kr 25,00 pr smågris ved kjøp av 150 stk eller flere
Kr 20,00 pr smågris i utfrakt
  Smågristillegg på kr 20,- pr stk, faktureres som tidligere på all smågris.

 

Overvekt over 25 kg:  kr 15,- pr kg
Undervekt mellom 20-25 kg:  - kr 15,- pr kg
Under 20 kg: - kr 50,- pr kg
Gjelder snittvekt ved henting/levering.    
Omsetningstrekk på smågris er 2 %  

SPF tillegg utbetales med kr.45,- pr stk (Kr.35,- pr stk viderefaktureres kjøper)

Furuseth AS betaler ikke vekttillegg for smågris over 35 kg (gjennomsnittsvekt)., med mindre vi har utsatt henting.

Det betales kun etter avtale mellom kjøper og selger.

I Bjørke Purkering gjelder egne betingelser.                             

 • Besetningen skal være fri for skabb, svinedysenteri, klinisk fri for nysesyke, og må dokumentere frihet for mycoplasma hyopneumoniae.
 • Besetningen skal ha faste rutiner for behandling av innvollsparasitter.
 • Innkjøp av avlsdyr skal kun skje fra godkjent avlsbesetning. Det skal benyttes semin eller unggrismålt råne fra godkjent avlsbesetning.
 • Besetningen skal delta i KSL.
 • Besetningen skal ha godkjent smittebeskyttelse; d.v.s. klart skille mellom ren og uren sone.
 • Besetningen skal ha utlastningsrom/rampe eller tilsvarende system godkjent av slakteriet. Dyretransportør skal ikke under noen omstendighet inn i besetningen.
 • Besetningen skal være godkjent i helsegris.
 • ALL SMÅGRIS SKAL VÆRE MERKET OM IKKE ANNET ER AVTALT.
 • Smågris som ikke oppfyller disse kravene, vil bli avregnet som standardgris.
   

For spørsmål vedrørende smågris ta kontakt.