Retur av slakt til eget bruk

Returslaktordning er et subsidiert tilbud til våre leverandører, ment for gårdens eget konsum og ikke for videresalg. Ordningen gjelder for inntil 5 stk. griser pr. år. Gjenkjøp av slakt utover dette regnes som leieslakt og har andre betingelser. Minimum 1/2 gris kan tas igjen som retur.

Fra 13.02.23 blir returordningen digitalisert med krav om at alle slakt som skal i retur meldes inn via slakteweb. Gris som skal i retur må klubbes på skinka med 4 siffret leverandørnummer og bokstaven "R" som forteller at dyret skal i retur.

NB! Dyrebilsjåførene har ikke med tatoveringsutstyr. Slakt som ikke er meldt inn på slakteweb eller mangler merking vil gå inn i vår ordinære varestrøm.

Komplett tattoveringssett (for leverandører som ikke har svineproduksjon) eller "R"-bokstaven (for svineprodusenter) kan kjøpes hos oss. Ta kontakt med 63 97 70 10 eller innmelding@furuseth.no for å bestille dette. 

  • Komplett tatoveringssett med klubbe, 4 tall, "R", tatoveringspute og blekk kr 950 ,- 
  • Kun "R"-bokstav kr. 150,-

Prisene er inkl.frakt, eks. mva.

Vi slakter ikke returslakt gris i perioden uke 36 t.o.m uke 44.

Våre leveringstillegg utbetales ikke på slakt som tas i retur eller leieslaktes, men inngår i grunnlaget for puljetillegg. Biprodukter inngår i slaktekalkylen og beholdes av oss.

Prisene gjelder for 5 griser pr år:
Slakting kr. 8,00 pr kg
Grovdeling kr. 6,00 pr kg
Findeling kr. 9,00 pr kg
Innmat kr. 37,00 pr kg (Innmat er ikke fra egne dyr)
Frakt kr. 6,00 pr kg

NB! Griser over 125 kg klassifiseres som purke og blir flådd.

Slaktet kan henge inntil 6 dager før nedskjæring.

Kjøttet leveres i esker med innleggssekk og har 5 dagers holdbarhet etter nedskjæring.

Hvis årlig kvantum i retur overstiger 300 kg (slaktevekt) vil Landbruksdirektoratet kreve inn omsetningsavgift for dette.

Har du spørsmål kontakt oss på 63 97 70 10 eller innmelding@furuseth.no