Betingelser slaktegris

Her finner du våre siste betingelser på slaktegris

Disse er gjeldene pr. 13.04.2020

  Avregningsbetingelser gris
Kr 0,70 pr kg i FUR-tilegg gris 80-90 kg
Kr 120,00 pr gris i kombitillegg**
  •     Grisen skal merkes av produsenten i god tid før levering, helst 14 dager før
  • ** Tillegget utbetales på gris levert fra kombinert besetning (produserer egen smågris), eller på egne innkjøpe smågriser.
  Puljetillegg
Kr 5,00 pr gris ved levering av 50 - 74 dyr
Kr 30,00 pr gris ved levering av 75 - 99 dyr
Kr 45,00 pr gris ved levering av 100 eller flere
  Årsbonus
Kr 20,00 pr gris ved levering av 700 - 999 dyr
Kr 35,00 pr gris ved levering av 1000 - 1.500 dyr
Kr 40,00 pr gris ved levering av 1.500 eller flere dyr
  Årsbonusen avregnes i januar året etter, og betales for årets
samlede leveranser av kombi slaktegris, og smågris

Alle tillegg gjelder gris over 55kg.

Gris fra 40,1 kg til 67,0 kg avregnes etter notering minus -0,10 kr, 67,1 kg til 95 kg avregnes med "topp-pris"og gris over 95 kg avregnes etter notering.  

Gris under 40 kg avregnes som liten gris.

Prissystemet benyttes til vektene reduseres før jul, for deretter å stige til 95 kg igjen fra første uke på nyåret.

Trekk på slaktedyr  
KSL- ikke godkjent status* Vi mottar kun dyr fra KSL-godkjent besetning
Umerket gris Kr 50,00 pr gris
Dårlig merket gris Kr 200,00 pr levering

*Det er nå et leveringskrav at KSL er implementert i driften, så det er helt avgjørende å sørge for at egenrevisjonen er utført og at eventuelle avvik etter KSL revisjonen knyttet til kvalitet/sikkerhet på råvarer/slakt og dyrevelferd er rettet opp.

Husk å melde inn antall gris til slakt innen tirsdag kl.16.00 for levering neste uke.