Betingelser slaktegris

Her finner du våre siste betingelser på slaktegris

Disse er gjeldene pr. 06.07.2020

  Avregningsbetingelser gris
Kr 0,70 pr kg i FUR-tilegg gris 80-90 kg
Kr 120,00 pr gris i kombitillegg**
  •     Grisen skal merkes av produsenten i god tid før levering, helst 14 dager før
  • ** Tillegget utbetales på gris levert fra kombinert besetning (produserer egen smågris), eller på egne innkjøpe smågriser.
  Puljetillegg
Kr 30,00 pr gris ved levering av 50 - 74 dyr
Kr 50,00 pr gris ved levering av 75 - 99 dyr
Kr 70,00 pr gris ved levering av 100 - 179
Kr 80,00 pr gris ved levering av 180 eller flere dyr*

*For å oppnå puljetillegg i den største puljen må det være tilrettelagt for henting av gris med stor bil og henger.

  Årsbonus
Kr 20,00 pr gris ved levering av 700 - 999 dyr
Kr 35,00 pr gris ved levering av 1000 - 1.500 dyr
Kr 40,00 pr gris ved levering av 1.500 eller flere dyr
  Årsbonusen avregnes i januar året etter, og betales for årets samlede leveranser av kombigris, og smågris

Alle tillegg gjelder gris over 55kg.

Gris fra 40,1 kg til 67,0 kg avregnes etter notering minus -0,10 kr, 67,1 kg til 95 kg avregnes med "topp-pris"og gris over 95 kg avregnes etter notering.  

Gris under 40 kg avregnes som liten gris.

Prissystemet benyttes til vektene reduseres før jul, for deretter å stige til 95 kg igjen fra første uke på nyåret.

Trekk på slaktedyr  
KSL- ikke godkjent status* Vi mottar kun dyr fra KSL-godkjent besetning
Umerket gris Kr 50,00 pr gris
Dårlig merket gris Kr 200,00 pr levering

*Det er nå et leveringskrav at KSL er implementert i driften, så det er helt avgjørende å sørge for at egenrevisjonen er utført og at eventuelle avvik etter KSL revisjonen knyttet til kvalitet/sikkerhet på råvarer/slakt og dyrevelferd er rettet opp.

 

Trekksatser for USR (utvidet sykdomsregistrering på slakteri) for gris/purke/råne gjeldende fra 01.01.21

Mattilsynet undersøker slaktedyra for synlige tegn på sykdom både før og etter slakting, og registerer dermed nyttige opplysninger om helse og velferd i besetningene.

USR observasjoner av sykdomsfunn på slaktelinja kan indikere helse- og velferdsproblemer i en besetning.

Renskjæring av slakteskrotten som følge av leddbetennelse, byller, hjertesekk/brysthinnebetennelse, lungebetennelse og kassasjoner er arbeidskrevende og gir redusert vareverdi fordi stykningsdeler ender som produksjonskjøtt.

 

Trekksatser USR Trekk pr kg slaktevekt
100 - Byller - kr. 0,50
120 - Leverbyller - kr. 0,38
130 - Leddbetenelse - kr. 0,50
140 - Hjertesekk/Brysthinne - kr. 0,55
150 - Lungebetennelse - kr. 0,25
170 - Leverparasitter (spoleorm) - kr. 0,38
400 - Lokal kassasjon - kr. 0,38
401 - Total kassasjon - kr. 2,90

Husk å melde inn antall gris til slakt innen tirsdag kl.16.00 for levering neste uke.