Betingelser slaktegris

Her finner du våre siste betingelser på slaktegris

Disse er gjeldene pr. 06.07.2020

  Avregningsbetingelser gris
Kr 0,70 pr kg i FUR-tilegg gris 80-90 kg
Kr 120,00 pr gris i kombitillegg**
  •     Grisen skal merkes av produsenten i god tid før levering, helst 14 dager før
  • ** Tillegget utbetales på gris levert fra kombinert besetning (produserer egen smågris), eller på egne innkjøpe smågriser.
  Puljetillegg
Kr 30,00 pr gris ved levering av 50 - 74 dyr
Kr 50,00 pr gris ved levering av 75 - 99 dyr
Kr 70,00 pr gris ved levering av 100 - 179
Kr 80,00 pr gris ved levering av 180 eller flere dyr*

*For å oppnå puljetillegg i den største puljen må det være tilrettelagt for henting av gris med stor bil og henger.

  Årsbonus
Kr 20,00 pr gris ved levering av 700 - 999 dyr
Kr 35,00 pr gris ved levering av 1000 - 1.500 dyr
Kr 40,00 pr gris ved levering av 1.500 eller flere dyr
  Årsbonusen avregnes i januar året etter, og betales for årets samlede leveranser av kombigris, og smågris

Alle tillegg gjelder gris over 55kg.

Gris fra 40,1 kg til 67,0 kg avregnes etter notering minus -0,10 kr, 67,1 kg til 95 kg avregnes med "topp-pris"og gris over 95 kg avregnes etter notering.  

Gris under 40 kg avregnes som liten gris.

Prissystemet benyttes til vektene reduseres før jul, for deretter å stige til 95 kg igjen fra første uke på nyåret.

Trekk på slaktedyr  
KSL- ikke godkjent status* Vi mottar kun dyr fra KSL-godkjent besetning
Umerket gris Kr 50,00 pr gris
Dårlig merket gris Kr 200,00 pr levering

*Det er nå et leveringskrav at KSL er implementert i driften, så det er helt avgjørende å sørge for at egenrevisjonen er utført og at eventuelle avvik etter KSL revisjonen knyttet til kvalitet/sikkerhet på råvarer/slakt og dyrevelferd er rettet opp.

Husk å melde inn antall gris til slakt innen tirsdag kl.16.00 for levering neste uke.