Smågris

Her finner du våre siste betingelser på smågris

Disse er gjeldene pr 15.04.2024

Generelle salgs- og leveringsvilkår livdyr gris for KLF-slakterier

  Smågris
Kr 1050,00 Notering - helse
Kr 960,00 Notering - standard
Noteringspris 25 kg’s smågris.
  Puljetillegg
Kr 110,00 pr smågris ved levering 10 dyr eller flere
  Årsbonus
Kr 20,00 pr gris ved levering av 700 - 999 smågris
Kr 35,00 pr gris ved levering av 1000 - 1.499 smågris
Kr 40,00 pr gris ved levering av 1.500 - 2999 smågris
Kr 90,00 pr gris ved levering over 3.000 smågris
  Årsbonusen avregnes i januar, og betales for fjorårets samlede leveranser av kombi slaktegris, og smågris
  Viderefaktureres til kjøper
Kr 20,00 pr smågris i utfrakt
  Innmeldingstillegg
Kr 10,00 pr smågris i innmeldingstillegg. De aller fleste bruker Slakteweb for å melde på slakt. For å effektivisere innmelding av smågris innfører vi et for smågris innmeldt på Slakteweb senest tirsdag kl. 07.30 før ønsket leveringsuke.
Tillegg og fradrag
SPF-tillegg selger kr 55 ,- pr stk
SPF-tillegg kjøper kr 35 ,- pr stk
Overvekt over 25 kg*  kr 15,- pr kg
Korte haler - kr 90,- pr stk
Byll - kr 90,- pr stk
Brokk - kr 120,- pr stk
Andre lyter - kr 90,- pr stk
Undervekt mellom 20-25 kg* - kr 15,- pr kg
Under 20 kg* - kr 50,- pr kg
Omsetningstrekk på smågris til selger - 2%
Furuseth AS betaler ikke vekttillegg for smågris over 35 kg (gjennomsnittsvekt).
*Gjelder snittvekt ved henting/levering
Vilkår for omsetning av smågris
Besetningen skal være fri for skabb, svinedysenteri, klinisk fri for nysesyke, og må dokumentere frihet for mycoplasma hyopneumoniae
Besetningen skal ha faste rutiner for behandling av innvollsparasitter.
Innkjøp av avlsdyr skal kun skje fra godkjent avlsbesetning. Det skal benyttes semin eller unggrismålt råne fra godkjent avlsbesetning.
Besetningen skal være KSL-godkjent
Besetningen skal være godkjent i helsegris. 
Besetningen skal ha godkjent smittebeskyttelse; d.v.s. klart skille mellom ren og uren sone.
Besetningen skal ha utlastningsrom/rampe eller tilsvarende system godkjent av slakteriet. Dyretransportør skal ikke under noen omstendighet inn i besetningen.
All smågris skal være merket om ikke annet er avtalt. 
Smågris som ikke oppfyller disse kravene, vil bli avregnet som standardgris.

I Bjørke Purkering gjelder egne betingelser. 

For spørsmål vedrørende smågris ta kontakt.