Smittsom øyebetennelse og innmelding av svaksynte eller blinde dyr.

Vi ser at det er enkelte småfebesetninger som har blitt rammet av smittsom øyebetennelse.

Milde tilfeller av øyebetennelse går over av seg selv, men dyr som blir hardt rammet blir svaksynte eller blinde. Typiske symptomer er hyppig blunking og røde rennende øyne. Lengre ut i sykdomsforløpet dannes det puss, hornhinnen blir blakket og dyret kan miste synet.

Ved behandling er det svært viktig at det benyttes preparater som er godkjent til produksjonsdyr. Behandling skal skje i samråd med lokal veterinær. Opticlox® og Orbenin® og Cepemycin® er aktuelle preparater.

Det skal ikke brukes jurtuber eller injeksjonspreparater da disse kan skade øyet, samt at de har tilbakeholdelsestid.

Transport av blinde eller svaksynte småfe.

Dersom behandling ikke fører frem og dyret er blitt blind er det viktig at det varsles ifra ved innmelding til Furuseth AS. Vi vil da tilrettelegge transporten ved at dyrene skjermes sammen med et mindre antall dyr og dyrene vil oppstalles på sykebinge hos oss.

For mer informasjon angående skikkethet til transport les her: Innmelding