Nytt puljetillegg for levering av 180 gris eller mer.

Som følge av stor etterspørsel etter svinekjøtt og bedre markedsbalanse for gris, øker vi satsene på våre puljetillegg og innfører et nytt trinn for store leveranser av slaktegris.

Det nye trinnet vil i tillegg til å opprettholde vår konkurransekraft mot markedsregulator, stimulerer til mer rasjonell og kostnadseffektiv transport. Rasjonell transport gir færre kjørte km pr kg kjøtt som også er positivt for miljøet.

For å oppnå puljetillegg i den største puljen må det være tilrettelagt for henting av gris med stor bil og henger.

Puljetillegg fra 06.07.2020
Kr. 30,00 pr gris ved levering av 50 – 74 dyr
Kr. 50,00 pr gris ved levering av 75 – 99 dyr
Kr. 70,00 pr gris ved levering av 100 – 179 dyr
Kr. 80,00 pr gris ved levering av 180 eller flere dyr

Se våre betingelser her.