Nye rutiner rundt innmelding av slakt

Som følge av den nye digitale plattformen MAKKS (Mattilsynets KjøttKontroll System) til Mattilsynet gjøres det endringer på våre rutiner

MKI er informasjon om medisinbruk, restriksjoner og helsesituasjonen i besetning og for dyr som skal slaktes. Alle husdyrprodusenter er ved forskriftskrav pålagt å dele denne informasjonen med slakteriet og Mattilsynet. Vi henter tilgjengelig matkjedeinformasjon om din besetning fra Dyrehelseportalen og vil fra 2021 sende denne informasjonen digital til MAKKS (Mattilsynets KjøttKontroll System). Mer informasjon rundt MKI finner du her: Veileder MKI 

MKI og KSL krav
MKI må være oversendt Mattilsynet senest kl.12.00 dagen før dyrene ankommer slakteri. Har dyrene hatt eller har avvik må dette opplyses ved innmelding hvilket individ det gjelder, slik at Mattilsynet kan kontrollere disse ved ankomst. Gjøres innmeldingen via vår slakteweb måtte dette opplyses om i kommentarfeltet.

Avvik kan typisk være: Behandlet framfall/prolaps, bogsår, brokk, gamle bruddskader, gjensittende sting etter operasjon, halesår med skorpe, helt eller delvis blind, medfødt skavank, svak halthet. 

Ved bytte av innmeldte storfe må du ta kontakt med oss på tlf. 900 92 135 senest kl 10.00 dagen før henting. Etter denne fristen er det ikke lengre tillatt å bytte dyr. Ønsker du å legge til nye individ må du sende inn en ny innmelding. 

For at vi skal kunne registrere innmelding må dyrehold og KSL-status være godkjent på innmeldingstidspunktet. 

For dyrehold som er registrert hos Mattilsynet de siste 60 dager ved innmeldingstidspunkt, skal det følge med et eget skjema for utvidet MKI. Dette må oversendes til innmelding@furuseth.no senest 2 dager før levering.

Skjemaet finner du her: MKI skjema 

For hasteslakt gjelder ikke disse kravene, men for at dyr skal kunne leveres som hasteslakt må det være en dyrevelferdsmessig årsak og det må tilfredsstille kravet til transportdyktighet. For hasteslakt skal det tas kontakt med slakteriet før henting på tlf. 900 92 135.

Dyr skal ikke på dyrebilen før det er avklart med slakteriet. Dersom du har et hasteslakt må du fylle ut egenerklæringsskjema som skal følge med dyret inn til slakteriet. 
Skjema for hasteslakt finner du: Skjema for hasteslakt

Mer informasjon rundt våre innmeldingsrutiner finner du her: Rutiner for innmelding