Vi øker våre tilleggsytelser på storfe fra 28.03

Dette kommer i tillegg til vårt kombitillegg på storfe som vi innførte 28 februar
Kombitillegg Tillegg pr. kg
Alle storfe Kr. 2,00
Kombitillegg utbetales til alle slakt som er født i egen besetning. Forutsetter innmelding via web
og oppfyller krav til avtale.
Puljetillegg Tillegg pr. kg
4 - 8 dyr Kr. 0,50
9 - 11 dyr Kr. 1,00
12 - 22 dyr Kr. 2,00
23 eller flere dyr Kr. 3,50
Gjelder kun dyr over 170 kg også ved direkte leveranser
For å oppnå puljetillegg 23 eller flere dyr må utlastingsforhold være tilpasset stor bil med henger.

Våre betingelser finner du her