Tilsyn med velferden for svin 2021

Mattilsynet skal kartlegge status for velferden til griser i 2021

Landbruks- og matdepartementet ønsker oppdatert kunnskap om velferden i norske svinebesetninger og om driften er i tråd med regelverket. Les mer på Mattilsynets sider.

alt