Tilskudd til slakting av kalv

Markedsregulator ønsker å redusere tilførselen av storfe og ett av tiltakene er tilskudd til slakting av kalv i alder 11-24 uker i perioden uke 48 i år til ut mars neste år.

Formålet med kompensasjon er å stimulere til økt slakting av kalv for å redusere tilførslene av storfekjøtt i slutten av 2024 og begynnelsen av 2025. Bonden vil få en kompensasjon på 2000 kr i tillegg til slakteoppgjøret for slakting av kalver i alderen 11-24 uker.

Tiltaket gjelder for inntil 5000 kalv. Antallet fordeles mellom Nortura og KLF-slakterier etter markedsandeler.

Første uke med premiert kalveslakting er 27.11.23. Vi åpner for innmelding av kalv 13.11.23 etter «først til mølla» prinsippet.

For mer utfyllende informasjon, se Forskrift

NB! Innmelding av kalv på tiltaket må gjøres i slakteweb hvor du legger inn teksten «PREMIERT KALVESLAKTING» i kommentarfeltet. Se eksempel.

alt