Sommerlam 2020

For å dekke etterspørselen av ferske lam i grillsesongen, senker vi vektkravet for årets lam slaktet i følgende perioder.
Vi slakter i følgende uker:
Uke 24 og 26. Husk innmelding tirsdag uken før. 
Krav til sommerlam
Vekt Fra 13,1 kg
Klasse  O+ og bedre
Furuseth sesongtillegg lam gis i uke 24 og 26 med redusert vektkrav. Kr 3,- pr kg.
Ikke hygienetrekk og godkjent driftenhet i KSL.

Lam som ikke tilfredsstiller krav til sommerlam, betales etter gjeldende noteringspris og leveringstillegg.

Øvrige tillegg/trekk:
Kvalitetstilskudd for lam kl. O+ og bedre kr. 450,- pr lam
Tillegg for elektronisk merke (RFID)  kr 12,- pr lam
Tillegg for nyklipte dyr (Ved levering av ferdigklipte dyr)  kr 40,- pr. lam
Stoppavgift  kr -150,-

Vi ønsker ikke å fryse inn lammekjøtt og senker derfor vektkravet kun i en begrenset periode hvor kundene etterspør ferske lam. Det oppfordres likevel til at flest mulig leverer lamma til høsten, når de har nådd en høyere vekt og etterspørselen er på topp.

Vi slakter også sau i de samme ukene. Fra og med 3.august (uke 32) starter vi høstsesongen med nye oppdaterte leveringsbetingelser.

Husk innmelding innen tirsdag kl. 16.00 for levering påfølgende uke. Innmelding via slakteweb, på telefon 900 92 135 eller på e-post til innmelding@furuseth.no