Småfeslakting fram til sesongen 2024

Vi starter med småfeslakting allerede i uke 2.

Småfe blir slaktet følgende uker fram til sesongen 2024.

  • Uke 2, 6, 9, 10 (etter telling), 12 ,15, 22 og 26.
  • Sesongen starter i uke 32 med oppdaterte betingelser.
Prisløype lam:
Mandag 1.januar (uke 1) Engrospris opp 1,60 kr/kg
Mandag 1.januar (uke 1) Grunntilskudd opp 1,00 kr/kg
Mandag 27.mai (uke 22) Engrospris opp 4,00 kr/kg
Prisløype sau
Mandag 2.januar (uke 1) Ingen endring

Betingelser finner du her

Elektronisk innmelding

Husk at du får ekstra betalt ved å benytte våre elektroniske løsninger. Dette bidrar til at vi blir mer effektive og vi kan starte planlegging av produksjonen mye tidligere. Vi har utviklet en ny slakteweb som kan brukes både med mobil og pc. Her vil du få tilgang til dine slaktedata, bilder av slaktet, regnskapsbilag og mulighet for elektronisk innmelding. Det er ønskelig at innmeldinger gjøres elektronisk. Ta kontakt med oss for opprettelse av slakteweb.