Slakting av småfe frem til påsken 2020

Vi slakter lam følgende uker frem mot påske:

  • uke 3
  • uke 8
  • uke 10
  • uke 11
  • uke 14

Husk lam blir klassifisert som ung sau etter 15/4. Det utbetales ikke kvalitetstilskudd etter 1 mars på lam født i 2019.

Etter påske og fram til sesongstart slakter vi følgende uke:

  • uke 20
  • uke 24
  • uke 26

Vi starter å slakte sau/lam igjen fra uke 32.