Prisløype 1. halvår 2023

Storfe

 
Uke 1
Uke 9
Uke 13
Uke 16
Dato
2.1.23
27.2.23
27.3.23
17.4.23
Endring i noteringspris
3,39
- 1,50
1,50
2,30
Endring i omsetningsavgift
1,10
1,00
- 1,10
 
Ekstra avtaletillegg
 
 
 
 
Endring i utbetalingspris
2,29
- 2,50
2,60
2,30

I tillegg til prisøkningen øker kvalitetstillegget på storfe med kr. 3,00 for slakteklasse O og O+, for fettklasse 4- eller lavere.
Nye satser er kr. 5,50 for klasse O, og kr. 10,50 for klasse O+. Kvalitetstillegget gjelder ikke for okse og ku.

Svin

Mandag 2.januar Noteringsprisen øker kr 1,57
Mandag 16.januar Noteringsprisen øker kr 1,20

Det gjøres også oppmerksom på at omsetningsavgiften på gris økes med 0,30 kr/kg, fra 0,60 kr/kg til 0,90 kr/kg fra 1. januar 2023.

 

Lam

Mandag 2.januar Endring i engrospris og nettonotering og grunntilskudd kr 4,61
Mandag 29.mai Endring i engrospris kr 4,00

Fra nyttår økes også kvalitetstilskudd lammeslakt med kr. 75,- pr lam klasse O+ og bedre. Nytt kvalitetstilskudd blir da kr. 525,-

Sau og ung sau

Mandag 2.januar Endring i engrospris og nettonotering kr 1,05

Vær

Mandag 2.januar Endring i engrospris og nettonotering  kr 0,05
Mandag 27.februar Endring i grunntilskudd kr 5,00

Geit

Mandag 2.januar Endring i engrospris og nettonotering kr 1,32

Kje

Mandag 2.januar Endring i engrospris og nettonotering kr 0,01

Fra nyttår økes kvalitetstilskudd kjeslakt med kr. 50,- pr kje over 3,5 kg. Nytt kvalitetstilskudd blir da kr. 350,-