Prisendring uke 14 - 2021

Endringer f.o.m mandag 05.04.2021
Ung okse, kastrat og kvige Alle klasser opp til 375,0 og 425,1 kg Opp kr. 1,50
Ung okse, kastrat og kvige Klasse E+ til R i vekt 375,1 - 400,0 kg Opp kr. 1,50
Ung okse, kastrat og kvige Klasse R- til P- i vekt 375,1 - 400,0 kg Opp kr. 2,00
Ung okse, kastrat og kvige Alle klasser i vekt mellom 400,1 - 425,0 kg Opp kr. 2,00
Øvrig storfe og kalv Alle klasser og grupper Opp kr. 1,50
Gris Alle klasser og grupper Opp kr. 0,20
Purke Alle klasser Opp kr. 1,70

 

Endringene skyldes økt engrospris for storfe og kalv, gris og purke, redusert omsetningsavgift for storfe samt endring i vekttabellene for ung okse, kastrat og kvige.

 

Våre avregningspriser