Prisendring uke 1 - 2021

Prisendring f.o.m mandag 04.01.2021
Ung okse, kastrat, kvige Alle klasser og grupper Opp kr. 2,11
Ung ku, ku, okse Alle klasser og grupper Opp kr. 2,39
Kalv Alle klasser og grupper under 50 kg. Opp kr. 1,46
Kalv Alle klasser og grupper over 50 kg. Opp kr. 1,45
Lam Alle klasser og grupper Opp kr. 1,50
Ung sau Alle klasser Opp kr. 0,90
Sau Klasse P- t.o.m. O- Opp kr. 0,90
Sau Klasse O Ned kr. 0,60
Sau Klasse O+ t.o.m. U- Opp kr. 4,80
Sau Klasse U t.o.m. E+ Opp kr. 2,40
Vær Alle klasser Opp kr. 0,25
Geit Alle klasser Opp kr. 0,05
Kje Alle klasser og grupper Opp kr. 0,04
Hest Alle klasser Opp kr. 0,04
Gris Justert tilbake til noteringspris. Se tabell  
Purke skåldet Alle klasser Opp kr. 0,11
Purke flådd Alle klasser Opp kr. 0,14
Råne skåldet Alle klasser Ned kr. 0,07
Råne flådd Alle klasser Ned kr. 0,06

Endringene skyldes økte engrospriser på storfe, kalv, lam, ung sau, sau og purke. 

Det er redusert omsetningsavgift på storfe, kalv, ung sau, sau og gris samt økt på purke og råne. 

Det er økt kjøttkontrollavgift samt økte innmatverdier for samtlige.

Grunntilskudd sau og ung sau er redusert.

 

Våre avregningspriser