Prisendring uke 40 - 2020

Prissendring f.o.m mandag 28.09.2020
Ung okse, kastrat og kvige Alle klasser og grupper Ned kr. 2,93
Ung ku, ku og okse Alle klasser og grupper Ned kr. 2,94
Kalv Alle klasser og grupper Ned kr. 3,00
Lam Alle klasser og grupper Ned kr. 1,30
Gris Alle klasser og grupper Opp kr. 0,50

 

Endringene skyldes reduserte engrospriser på storfe, kalv og lam samt økt på gris.

Det er økt omsetningsavgift på storfe og kalv samt økte hudverdier.

 

Våre avregningspriser