Prisendring uke 27 - 2020

Prissendring f.o.m mandag 29.06.2020
Storfe Alle klasser og grupper Opp kr. 0,16
Lam Justering i flere av klassene Se tabell
Ung sau Alle klasser Ned kr. 0,09
Sau Justering i flere av klassene Se tabell
Vær Alle klasser Ned kr. 0,04
Geit Justering i flere av klassene Se tabell
Kje Justering i flere av klassene Se tabell
Hest   Ned kr. 0,40
Gris Alle klasser Opp kr. 0,96
Purke skåldet/flådd Alle klasser Opp kr. 0,76
Råne skåldet/flådd Alle klasser Ned kr. 0,04

Endringene skyldes økt engrospris på lam, sau, gris og purke. Økte slaktekostnader og avgifter for samtlige samt reduserte omsetningsavgift på gris, storfe, kalv og lam. I tillegg er det på lam foretatt justeringer på de lavesteklassene og på alle vekter under 16kg på lam.

Våre avregningspriser