Innmeldingsfrister og pris nedtrapping før jul.

Prisnedtrapping frem mot jul:

  • Mandag 7 desember ( uke 50 ) settes prisen på all gris ned med kr. 0,40 pr.kg
  • Mandag 14 desember ( uke 51 ) settes prisen på all gris ned med kr. 0,40 pr.kg

Innmeldingsfrister før jul:

  • Innmelding av gris til uke 50 og 51 blir tirsdag 1. desember.
  • Innmelding til uke 52 blir tirsdag 8. desember.
  • Innmelding til uke 53(romjula) blir tirsdag 15. desember.
  • Innmelding til uke 1 blir tirsdag 29. desember.