Økt avregningspris på gris

Som følge av at markedsregulator har økt engrospriser på gris, øker Furuseth avregningspris på gris som følger:

  • Uke 6 opp kr.0,50 pr kg.
  • Uke 7 opp kr.0,50 pr kg
  • Uke 8 opp kr.0,50 pr kg.
  • Uke 9 opp kr.0,50 pr.kg

Smågrisprisen økes med kr.100,- og vekttillegget med kr.3,- pr kg fra og med mandag 07.02.2022

Vi er svært glade for den positive utviklingen.