Nytt puljetillegg og ekstra avtaletillegg

Som følge av økt etterspørsel og for å stimulere til mer effektiv transport, legger vi til et nytt trinn i puljetillegg for store leveranser av storfe slakt.Vi innfører også ekstra avtaletillegg.

Det nye trinnet vil i tillegg til å opprettholde vår konkurransekraft mot markedsregulator, stimulerer til mer rasjonell og kostnadseffektiv transport. Rasjonell transport gir færre kjørte km pr kg kjøtt som også er positivt for miljøet. I tillegg innfører vi ekstra avtaletillegg f.o.m uke 32 t.o.m uke 36 på kr 1,00 pr kg. 

Puljetillegg fra 06.07.2020
4 -8 dyr Kr 0,50 pr kg
9 - 11 dyr Kr 1,00 pr kg
12 - 22 dyr Kr 2,00 pr kg
23 eller flere dyr Kr 3,00 pr kg*

For å oppnå puljetillegg 23 eller flere dyr må utlastingsforhold være tilpasset stor bil med henger.

 

Se våre betingelser her: