Nye rutiner for returordningen

Fra 13.02.23 blir returordningen digitalisert med krav om at dyr som skal i retur- eller leieslaktes må meldes inn via slakteweb

Returslaktordning er et subsidiert tilbud til våre leverandører, ment for gårdens eget konsum og ikke for videresalg, mens leieslakting av gris, småfe og storfe er et tilbud for de av våre eksisterende aktive leverandører som ønsker å selge eget slakt. Vi tilbyr ikke leieslakt for hobby/nisje produsenter.

Fra 13.02.23 blir ordingen digitalisert med krav om at dyr som skal i retur- eller leieslaktes må meldes inn via slakteweb.

Gris som skal i retur-/leieslaktes må klubbes på skinka med 4 siffret leverandørnummer og bokstaven "R" som forteller at dyret skal i retur. 

Småfe og storfe må meldes inn på slakteweb med korrekt individnummer for å bli gjenkjent på slaktelinja og merkes med grønt øremerke. Grønt øremerke bestilles hos OS ID eller i slakteweb.    

NB! Dyrebilsjåførene har ikke med tatoveringsutstyr eller merker. Slakt som ikke er meldt inn på slakteweb eller mangler merking vil gå inn i vår ordinære varestrøm.

Komplett toveringssett (for leverandører som ikke har svineproduksjon) eller "R"-bokstaven (for svineprodusenter) kan kjøpes hos oss. Ta kontakt med 63 97 70 10 eller innmelding@furuseth.no for å bestille dette. 

  • Komplett tatoveringssett med klubbe, 4 tall, "R", tatoveringspute og blekk kr 950 ,- 
  • Kun "R"-bokstav kr. 150,-

Prisene er inkl.frakt, eks. mva.

På grunn av høysesong tar vi ikke i mot retur-/leieslakt av gris i perioden uke 36 t.o.m uke 46.

Våre leveringstillegg utbetales ikke på slakt som tas i retur eller leieslaktes, men inngår i grunnlaget for puljetillegg. Biprodukter inngår i slaktekalkylen og beholdes av oss.