Ny rådgiver storfe

Knyt Sylte har kjørt dyrebil for oss i mange år og vil nå i tillegg bistå Tore med rådgiving og livdyromsetning.

Knut har mange års erfaring som regnskapsfører, rådgiver for Q-Meiriene og maskin selger, i tillegg til selv å drive melkeproduksjon. Han vil være er behjelpelig med å sette opp dekningsbidragskalkyler og har sin styrke på melkefe. Med Tore sin kunnskap om kjøttfe blir de et godt team og vil utfylle hverandre, til beste for våre storfeprodusenter. Vi ønsker Knut lykke til.