Lokale produsentmøter – en suksess!

Å møte leverandører og andre som er nysgjerrige på Furseth til en faglig og sosial ettermiddag har vært en suksess. Mellom 250 og 300 har til nå deltatt på våre lokale produsentmøter. En fin anledning for produsenter til å prate og bli kjent med hverandre. 

Med både fellesprogram og program for hvert dyreslag, har produsentene fått innblikk i hva Furuseth kan tilby og informasjon fra slakteriet. Rådgiverne Knut, Martin, Oscar, Morten, Pål og Pål har kommet med nyttige tips og svart på spørsmål.

Takk for trivelige møter med landslaget for norsk matproduksjon!

alt

alt

alt

alt

alt

alt